MULTIPLIKATOR

MULTIPLIKATOR – 1. Ko’paytiruvchi; iqtisodiyot ta’limotlarida ma’lum bog’lanishlarni o’rganishda, multiplikatsiya effekti bor joylarda qo’llaniladi. Masalan, Keyns ta’limoti bo’yicha qo’yilgan investitsiya va daromadlar o’rtasidagi bog’lanishni ko’rsatuvchi koeffitsiyent. 2. Akselerator mexanizmi – … Read More