Hukmdorlar

Qadimgi Xorazm davlati (qadimgi davrdan ХIII asr o’rtalarigacha)

Qadimgi xorazmshohlar (siyovushiylar)
• Kayxusrav (taxminan mil. avv. 1200-1140)
• Saksafar (taxminan mil. avv. 519-517)
• Farasman (taxminan mil. avv. 329-320)
• Xusrav (taxminan mil. avv. 320)

Afrig’iylar (IV-Х asrlar)
• Afrig’ (IV asr boshi)
• Abu Abdulloh Muhammad (?-995-yil, sulolaning so’nggi vakili)

Ma’muniylar sulolasi (995-1017)
• Ma’mun ibn Muhammad (995-997)
• Ali ibn Ma’mun (997-999)
• Ma’mun ibn Ma’mun (999-1017)

Oltintoshlar sulolasi (1017-1041)
• Oltintosh (1017-1032)
• Said ibn Ma’sud (1032 -?)
• Ismoil Xandon (?- 1041)

Qadimgi Baqtriya davlati (O’rta Osiyo)

Ahamoniylar sulolasi (mil. avv. 530-329)
• Smerdis (mil. avv. 530-522)
• Dadarmish (mil. avv. 522-486)
• Ariamen (mil. avv. 486-480)
• Masist (mil. avv. 480-465)
• Artabon (mil. avv. 465-423)
• Bess (mil. avv. 335-329)

Yunon-makedonlar
• Aleksandr Makedonskiy (mil. avv. 329-323)

Salavkiylar hukmronligi (mil. avv. 312-250)
• Antiox I (mil. avv. 293-260)

Yunonlar sulolasi (mil. avv. 250-130)
• Diodot I (mil. avv. 250-238)       
• Diodot II (mil. avv. 238-212)
• Evtidem (mil. avv. 212-199)
• Demetriy (mil. avv. 199-167)
• Evkratit (mil. avv. 167-155)
• Geleokl (mil. avv. 155-130) 

Kushonlar (I-III asrlar)
• Kudzula Kadfiz (15-51)
• Vima Kadfiz (51-78)
• Kanishka (78 -123)
• Vasishka (123-127)
• Xuvishka (127-159)
• Vasudeva I (159-193)
• Kanishka III (193-222)
• Vasudeva II (222-244)

Xiyoniylar (taxminan 470-590)
(Sirdaryo bo’ylaridan Amudaryo havzasigacha bo’lgan hudud)
• Grumbat …

Kidariylar (420-456)
(Amudaryo havzasi va janubi-g’arbiy Sug’d)
• Kidar…

Eftaliylar (V asrning 2-yarmi– VI asrning 60-yillari)
• Vaxshunvar…

Ashunaliylar (Turk xoqonligi) (VI asr o’rtalari – 657)
• Istemi (553-576)
• Qora Churin (576-609)
• Taman (609-611)
• Sheguyxon (611-618)
• To’nyobg’uxon (618-630)
• Sibirxon (630-631)
• Irbis
• Bo’lunyobg’uxon (631)
• To’ng Alp Duluxon (631-634)
• To’ngshad-Ishbara To’lisshad (634-639)
• Elqutluqshad Irbisxon (639-640)
• Bahodur-Irbisyobg’uxon (640-641)
• Irbis Sheguyxon (641-651)
• Ishbaraxon (651-657)

Somoniylar (875-999)
• Nuh ibn Asad (819-842)
• Ahmad ibn Asad (842-864)
• Nasr I ibn Ahmad (865-892)
• Ismoil ibn Ahmad (874-907)
• Ahmad ibn Ismoil (907-914)
• Nasr II ibn Ahmad (914-943)
• Nuh I ibn Nasr (943-954)
• Abdumalik ibn Nuh (954-961)
• Mansur I ibn Nuh (961-976)
• Nuh II ibn Mansur (976-997)
• Mansur II ibn Nuh (997-999)
• Abdumalik II ibn Nuh (999-1000)
• Ismoil ibn Nuh (1000-1005)

Qoraxoniylar (927-1212)
Yirik vakillari:
• Abdulkarim Sotuq Bug’roxon (859-955)
• Muso ibn Abdulkarim (955-970)
• Hasan ibn Sulaymon (977-992)
• Ahmad ibn Ali Arslonxon (998-1017; hokimiyat amalda ukasi Nasr ibn Ali qo’lida bo’lgan)
• Mansur ibn Ali (1017-26)
• Ibrohim ibn Nasr Tamg’achxon (1040-70)
• Arslon Muhammad ibn Sulaymon (1102-30)
• Usmon ibn Ibrohim (?-1212)

Anushteginiylar, xorazmshohlar
(1097-1231)
• Qutbiddin Muhammad (1097-1128)
• Otsiz (1128-1156)
• El Arslon (1156-1172)
• Sultonshoh Mahmud (1172)
• Takash (1172-1200)
• Muhammad (1200-1220)
Jaloliddin (1220-1231)

Temuriylar (1370-1500)
• Amir Temur (1370-1405)
• Xalil Sulton (1405-09)
• Ulug’bek (1409-49)
• Abdullatif (1449-50)
• Abdullo Mirzo (1450-51)
• Abud Said ibn Sulton Muhammad (1451-69)
• Sulton Ahmad Mirzo (1469-94)
• Sulton Mahmud Mirzo (1494-98)
• Sulton Ali Mirzo (1498-1500)

Shayboniylar (1500-1601)
• Shayboniyxon (1500-1510)
• Ko’chkunchixon (1510-1530)
• Abu Saidxon (1530-1533)
• Ubaydullaxon (1533-1539)
• Abdullaxon I (1539-1540)
• Abdulazizxon; Buxoroda (1540-1550)
• Abdulatif; Samarqandda (1540-1551)
• Navro’z Ahmadxon – Baroqxon (1551-1556)
• Pirmuhammadxon (1556-1583)
• Abdullaxon II (1583-1598)
• Abdulmo’minxon (1598-1599)
• Pirmuhammadxon II (1599-1601)

Ashtarxoniylar
(1601-1756)
• Boqimuhammadxon (1601-1605)
• Valimuhammadxon (1605-1611)
• Imomqulixon (1611-1642)
• Nadrmuhammadxon (1642-1645)
• Abdulazizxon (1645-1681)
• Subhonqulixon (1681-1702)
• Ubaydullaxon II (1702-1711)
• Abulfayzxon (1711-1747)
• Abdulmo’minxon (1747-1751)
• Ubaydulloxon III (1751-1754)
• Sherg’ozi (1754-1756) 

Buxoro amirligi (mang’itlar sulolasi) (1756-1920)
• Muhammad Rahim (1756-1758)
• Doniyolbiy otaliq (1758-1785)
• Shohmurod (1785-1800)
• Haydar (1800-1826)
• Nasrulloxon (1826-1860)
• Muzaffar (1860-1885)
• Abdulahad (1885-1910)
• Olimxon (1910-1920)

Xiva xonligida shayboniylari sulolasi
(1511-1570)
• Elbarsxon (1511-1516)
• Sulton Hojixon (1516)
• Husaynqulixon (1516)
• So’fiyoxon (1516-1522)
• Bujaqaxon (1522-1526)
• Avaneshxon (1526-1538)
• Alixon (1538-1547)
• Aqatoyxon (1547-1556)
• Yunusxon (1556-1557)
• Do’stxon (1557-1558)
• Hoji Muhammadxon (1559-1602)
• Arab Muhammaxon (1602-1621)
• Habash sulton va Elbars sulton (1621-1623)
• Asfandiyorxon (1623-1643)
• Abulg’ozixon (1644-1663)
• Anushaxon (1663-1687)
• Xudoydodxon (1687-1688)
• O’zbekxon-Arnakxon (1688-1690)
• Jo’ji Sulton (1694-1697)
• Valixon (1697-1699)
• Shohniyozxon (1699-1690)
• Shohbaxtxon (1702-1703)
• Sayid Alixon (1703-1705)
• Musaxon (1705-1706)
• Yodgorxon (1706-1713)
• Sherg’ozixon (1714-1728)
• Elbarsxon (1728-1739)
• Tohirxon (1739-1740)
• Abulxayrxon (7-8 kun)
• Nuralixon (1740-1742)
• Abulg’ozixon II (1742-1746)
• G’oyibxon (1746-56)
• Qoraboyxon (1756-1757)
• Temurg’ozixon (1757-1764)
• Xudoydodxon (1764-1765)
• Shohg’ozixon (1766-1767)
• Abulg’ozixon III (6 oy)
• Nuralixon (1768)
• Jahongirxon (bir yil)
• Bulakayxon (1770)

Xiva xonligida qo’ng’irotlar sulolasi (1770-1920)
• Muhammad Amin inoq (1770-1790)
• Avaz Muhammad inoq (1790-1804)
• Eltuzarxon (1804-06)
• Muhammad Rahimxon (1806-1825)
• Olloqulixon (1825-1842)
• Rahimqulixon (1842-1845)
• Muhammad Aminxon (1845-1855)
• Abdullaxon (1855-1856)
• Qutlug’murodxon (1856)
• Said Muhammadxon (1856-1864)
• Muhammad Rahimxon II (1864-1910)
• Asfandiyorxon (1910-1918)
• Said Abdullaxon (1918-1920)

Qo’qon xonligida minglar sulolasi (1709-1863)
• Shohruhbiy (1709-1721)
• Abdurahimbiy (1721-1733)
• Abdulkarimbiy (1733-1750)
• Abdurahmonbiy (1750)
• Erdona (1751-1752; 1753-1762)
• Bobobek (1752-1753)
• Sulaymon (1762-1763)
• Norbo’ta (1763-1798)
• Olimxon (1798-1810)
• Umarxon (1810-1822)
• Muhammad Alixon (1822-1842)
• Sheralixon (1842-1844)
• Murodxon (1844)
• Xudoyorxon (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
• Mallaxon (1858-1862)
• Sulton Sa’idxon (1863)

Turkiston general-gubernatorligi (1867-1917)
• K. P. fon Kaufman (1867-1881)
• G. A. Kolpakovskiy (1881-1882)
• M. G. Chernyayev (1882-1884)
• N. O. Rozenbax (1884-1888)
• A. B. Vrevskiy (1889-1898)
• S. M. Duxovskiy (1898-1901)
• N. A. Ivanov (1901-1904)
• P. N. Tevyashov (1904-1905)
• D. I. Subbotich (1905-1906)
• N. I. Grodekov (1906-1908)
• P. I. Mishchenko (1908-1909)
• A. B. Samsonov (1909-1913)
• Flug (1913-1915)
• Martson (1915-1916)
• A. N. Kuropatkin (1916-1917)

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (1920-1924)
• A.Muhitdinov (1920.09 – 1921.09) – Umumbuxoro inqilobiy qo’mitasi raisi.
• F. Xo’jayev (1920.09 – 1924.10) – BXSR xalq nozirlar raisi.
• U. Po’latxo’jayev (1921.09 – 1922.08) – BXSR MIK raisi.
• P. Xo’jayev (1922.08-1924.11)- BXSR MIK raisi.
• M. Aminov – BXSR MIK raisi.

Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (1920-1924)
• M. Sultonmurodov (1920.02 – 1920.03) – Xorazm inqilobiy qo’mitasining raisi.
• P. Yusupov (1920.27.04 – 1921.06.03) – XXSR xalq nozirlar raisi.
• J. Qo’chqorov (1921.03 – 1921.05) – Xorazm inqilobiy qo’mitasining raisi.
• M. Olloberganov (1921.05 – 1921.09) – XXSR MIK raisi.
• O. Muhammadrahimov (1921.09 – 1921.11) – XXSR MIK raisi.

Rossiya Muvaqqat hukumati tarkibida Turkiston
• N. N. Shchepkin (1916. 07.04 – 1917. 01.11) – Rossiya Muvaqqat hukumatining Turkiston komitetining raisi.

Sovet Rossiyasi tarkibida Turkiston (1917-1918)
• F. I. Kolesov (1917-1918) – Turkiston HKS raisi.

Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi (1918-1924)
Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Komiteti (MIK) raislari
• P.A.Kobozev (1918-1919) – Turkiston MIK raisi.
• F. Solkin (1918. 30.04. ) – Turkiston MIK hamraisi.
• Votinsev (1918-1919.19.01) – Turkiston MIK raisi.
• Kozakov (1919.28.01 – 1920) – Turkiston MIK raisi.
• N. To’raqulov (1919) – Turkiston MIK hamraisi.
• T. Risqulov (1920.01 – 1920.07) – Turkiston MIK raisi.
• Rahimboyev (1920-1922) – Turkiston MIK raisi.
• Xidiraliyev (1922-1924) – Turkiston MIK raisi.

O’zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi (1925-1991)
O’zbekiston Kompartiyasi MKning 1-kotiblari:
• V. Ivanov (1925-1927)
• N. Gikalo (1929)
• A. Ikromov (1929-1937)
• U. Yusupov (1937-1950)
• A.Niyozov (1950-1955)
• N. Muhitdinov (1955-1957)
• S. Kamolov (1957-1959)
• Sh. Rashidov (1959-1983)
• I.Usmonxo’jayev (1983-1988)
• R. Nishonov (1988-1989)
• I. Karimov (1989-1991)

O’zbekiston Respublikasi (1991-yil 1-sentabr).
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti:
• Islom Abdug’aniyevich Karimov