Jizzax viloyati tarixi


Jizzax – qadimda va o’rta asrlarda
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Jizzax quldorlik va feodalizm davrida
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Iskandar qo’shinlariga hamda arab va mo’g’ullar istilosiga qarshi kurash
Содержимое аккордеона
Temuriylar davrida
Содержимое аккордеона
Chor Rossiyasi mustamlakasi yillarida
Содержимое аккордеона
Mustamlakachilik davrida shahar va qishloq aholisining ahvoli
Содержимое аккордеона
XIX asrda fan va madaniyat
Содержимое аккордеона
Chor hukumati va paxta yakkahokimligi
Содержимое аккордеона
Turkistonda milliy-ozodlik harakatining boshlanishi
Содержимое аккордеона
G’azab tug’yoni
Содержимое аккордеона
Bog’donlik isyonkorlar
Содержимое аккордеона
Zominlik qo’zg’olonchilar
Содержимое аккордеона
“Yo olaylik, yo o’laylik”
Содержимое аккордеона
Oktabr to’ntarilishidan keyingi yillarda
Содержимое аккордеона
Yangi tumanlar tashkil topishi va kollektivlashtirishning amalga oshirilishi
Содержимое аккордеона
“Bosmachilar” haqida tarixiy haqiqat
Содержимое аккордеона
Qatag’on qurbonlari
Содержимое аккордеона
Jizzax 1941-1945 yillarda
Содержимое аккордеона
Barhayot hamyurtlarimiz
Содержимое аккордеона
Cho’lni o’zlashtirish
Содержимое аккордеона
Og’ir yillar
Содержимое аккордеона
Fan va madaniyat taraqqiyoti yo’lida
Содержимое аккордеона
Sanoat taraqqiyoti bosqichlari
Содержимое аккордеона
Aholiga savdo xizmati ko’rsatishni yaxshilash yo’lida
Содержимое аккордеона
Tibbiy xizmat ko’rsatish ravnaqi
Содержимое аккордеона
Xalq ta’limi taraqqiyoti odimlari
Содержимое аккордеона