bosh sahifa

Milliylik-millat ko’zgusi

Milliylik – o’z millatini ulug’lash va uning manfaatini himoya qilish, milliy g’urur va milliy nafsoniyat tuyg’ulari, o’z tili, adabiyoti, san’ati va madaniyati, dini, tarixi va urf-odatlari, rasm-rusumlari, bayram sayillari, bir so’z bilan aytganda, madaniy-ma’naviy qadriyatlarni qadrlash, o’zi tug’ilib voyaga yetgan diyorini ardoqlash, uning tabiati, daryolari, ko’llari, musaffo osmoni bilan faxrlanish tuyg’usi. Milliylik bir millatga mansub kishilarning ijtimoiy-etnik barqarorligini ta’minlovchi buyuk qudratdir.

Modetnizatsiya

Modetnizatsiya-pedagogik ta’lim jarayoni va pedagogika fanini davr talablari asosida yangilash.

Modellashtirish

Modellashtirish-o’quv materiallari yoki ta’lim mazmunini yaxlit tizimga keltirish.

Moddiy-texnika ta’minoti

Moddiy-texnika ta’minoti-o’quv-tarbiya muassasalarini zarur uskunalar, inventarlar, ashyolar, ta’limning texnikaviy, dasturiy va didaktik vositalar bilan jihozlash, ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish, ta’lim muassasalarini […]

DIPLOMATIK AKT — davlatlar o’rtasida olib borilgan diplomatik muzokara yoki maxsus konferentsiya qarori. Diplomatik akt shartnoma, bitim, pakt, Konventsiya, protokol, […]

SUBSIDIYA (lot. subsidium – yordam, nafaqa, qo’llab-quvvatlash) — davlat budjeti, maqalliy budjetlar mablag’lari yoki maxsus fondlardan jismoniy va yuridik shaxslarga, […]

… FILIYA

… FILIYA (Yunoncha phileo — sevaman, yaxshi ko’raman) — o’zlashma qo’shma so’zlarning ikkinchi qismi; biror narsani yaxshi ko’rish, yoqtirish, unga […]

Хеmо …

Хеmо … – kimyo уа kimyoviy jarayonlarga aloqadorlikni anglatuvchi murakkab so’zlarning tarkibiy qismi.