Сўфи Оллоёр ҳаёти ва ижодиий мероси

Қаршиев Ислом Эгамқулович,ЖДПУ ўқитувчиси Сўфи Оллоёр Туркистон халқлари ўртасида мутасаввиф шоир ва адиб сифатида кенг шуҳрат қозонган йирик алломаларимиздан биридир. У зоти покнинг исми Оллоёр, падари бузрукворларининг исми эса Аллоҳқулидир. … Read More

ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ЎРНИ

Эргашева Махсуда Пулатовна ЖДПУ доценти, с.ф.д.(PhD)        Жамоатчилик фикри тушунчаси маъно-мазмун нуқтаи назаридан «жамоа», «жамоатчилик», «фикр» сўзларининг мантиқий мақсадли уйғунлашуви маҳсулидир. Жамоатчилик фикрини теран ва тўғри англамоқ учун юқоридаги таркиб … Read More

Республикамизда ёшларни жисмоний соғломлаштириш масалалари

Ч.Б.АхмадоваЖДПУ ўқитувчиси Аннотация: Мазкур мақоладаёшларга оид давлат сиёсатини юритишда аввало, уларнинг соғлом турмуш тарзини таъминлаш, уларни маънавий, интеллектуал, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан камол топтириш, сифатли таълим олишлари ҳамда соғломлаштириш ва … Read More

Оздоровительная аэробика и её влияние на физическое развитие студенток педагогических вузов

Яхшиева Мехринигор Шавкатовна – учитель Джизакского педагогического университета Аннотация. В данной статье даны научные доказательства занятий аэробикой и её всестороннее влияние на организм студенток педагогических вузов . В настоящее время … Read More

ЁШЛАРНИНГ ҲАЁТИЙ МАҚСАДЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА АҲАМИЯТИ

Каримов Санжар СиндорқуловичЖиззах давлат педагогика университетиИжтимоий-гуманитар фанларларда масофавий таълим  кафедраси катта ўқитувчисиТел: +99890-229-18-15 Мамлакатнинг келажакдаги тараққиёти ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига чамбарчас боғлиқдир. Шу маънода, Ўзбекистонда … Read More