Mo’g’ullar istilosi va ularning zulmiga qarshi kurash. Jaloliddin Manguberdi jasorati

Markaziy Osiyo va O’rta sharq mamlakatlarining XII-XIII asrlardagi tarixiy davrni yoritishda ilmiy manba xizmatini o’taydigan talaygina tarixiy asarlarning mavjudligi tadqiqotchilarga allaqachon ma’lum. Ulardan biri Mirzo Ulug’bek qalamiga mansub, 1425 yilda yozilgan «Tarix-i Arba’ Ulus» (To’rt ulus tarixi) asaridir. Asarda Markaziy Osiyo xalqlarining XII-XIII asrlardagi tarixi hamda Mug’ullar imperiyasining to’liq tarixi yoritilgan. Ushbu mavzuga oid yana bir muhim manba oliy nasab va toju taxt sohibi, yirik olim Abulqozixonning «Shajarayi turk» asaridir. Bu asar 1663-1664 yillarda yozilgan bo’lib, kirish va 9 bobdan iborat. Asarda Odam Atodan to turklarni qadimgi xonlaridan Mo’g’ul xongacha kechgan hodisalar zikri, Mo’g’ul xondan Chingizxongacha bo’lgan tarix, Chingizxonning tug’ilganidan to vafotigacha tarixi va uning o’g’illari podsholik qilgan davr hamda Shayboniylar tarixi keng yoritilgan. Ulardan tashqari bu mavzuga oid yana bir muhim manba Herman Vamberining «Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi» asaridir. Asarning «Mug’ullar istilosi. Xijriyning 615 624 yillari (1218-1226) bo’limida Chingizxonning Movarounnahrga qilgan istilochilik harakatlari bayon etilgan. Akademik B.V. Bartoldning «Turkistan v epoxu mongalskogo nashestviya» (Soch, tom I, Moskva; Nauka, 1963), V. G. Yanning «Chingizxan» (Nukus, 1981), «Batыy» (Nukus, 1982) va M.Ivaninning «Ikki buyuk sarkarda. Chingizxon va Amir Temur» (Toshkent; fan, 1994 yil) asarlari bu mavzuni o’rganishda muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Markaziy Osiyoda tashkil topgan Xorazmshoxlar davlati 1017 yilda Maxmud G’aznaviy boshchilik G’azniviylar davlatiga 1044 yildan Saljuqiylar davlatiga qaram bo’ldi. Xorazmning mustaqilligi uchun kurash XII asrning ikkinchi choragidan boshlandi. Bu harakat xorazmshox Otsiz (1127-1156) davrida boshlanib, Alouddin Takash (1172-1200) davrida nihoyasiga yetdi. Takash davrida Xorazm davlati mustaqillikga erishdi, mamlakat hududlari ikki baravar kengaydi. Natijada Old va O’rta Osiyoda yirik va qudratli feodal davlati tashkil topdi. Alouddin Takash vafotidan so’ng taxtga uning o’g’li Sulton Muhammad (1200 1220) o’tirdi. Uning davrida mehnatkash aholining ahvoli og’irlashdi, mahalliy hukmdorlarning talon-tarojlar avjiga chiqdi, to’xtovsiz urushlar xalq xo’jaligini xonavayron qildi, mamlakatda ichki ziddiyatlar keskinlashdi. Bu shubxasiz shahar va qishloq mehnatkashlarining xorazmshoxlarga qarshi noroziligini oshirdi. Natijada 1210 yilda Utrorda, 1212 yil Samarqandda yirik xalq harakatlari bo’lib o’tdi. Xorazmshoxlar davlatidagi bunday ichki ziddiyatlar, uning sharqdagi dushmani mo’ng’ullarga ayni muddat edi. Mo’g’ullar XII asrda ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotda Markaziy Osiyoda eng qoloq aholi edi. Ular asosan chorvachilik bilan shug’ullanuvchi ko’chmanchi aholi edi. XII asrdan boshlab ularning hayotida urug’chilik munosabatlari yemirilib, sinfiy tabaqalanish boshlanadi. XII asrning oxiridan boshlab hozirgi Mug’iliston hududida bir-biri bilan kelisha olmaydigan tatar, nayman, merket kabi o’nlab qabilalar yashab kelishgan, ammo ular bilan hamjins bo’lgan turklar bir-necha asrlar mobaynida G’arbiy Osiyoning hayotiga kuchli ta’sir ko’rsatib kelgan.

«Mug’ul» atamasi etnik mazmundan ko’ra, siyosiy mazmunga ega. Xalq o’zining ko’p sonli qabilalari nomi bilan «tatar» deb atar edi. Shu sababli bu xalqlar tarixda «mongolo-tatarlar» deb yuritilgan. XII asrning oxiri va XIII asr boshlarida mug’ul urug’ boshliqlari orasidan ichki kurashlarda Timuchin degan kishi g’olib chiqadi. 1204-1205 Mug’ilistondagi ko’chmanchi qabilalarni birlashtirib, markazlashgan davlat tuzadi. 1206 yilda Timuchin Onon daryosi bo’yida o’ziga buysundirilgan mo’ng’ul urug’ va qabila boshliqlarini quriltoyini chaqiradi. Unda Timuchinga “Chingiz”- beg’ubor, toza, musaffo, baquvvat laqabi beriladi. U o’z davlatini kuchaytirib, uning barqarorligini mustahkamlash maqsadida kuchli armiya tuzishga kirishadi. Jangchilar zarur qurollar bilan (o’q-yoy, sadoq, nayza, qilich, qalqon) qurollantirildi. Ushbu qurultoyda qo’llanma sifatida Chingizxon mamlakatni boshqarishda “Yoso” nomi bilan mashhur bo’lgan o’z qonunlaridan foydalanishni taklif etadi. Bu qonunlar M. Ivanovning “Ikki buyuk sarkarda. Chingizxon va Amir Temur”, nomli kitobida bayon qilingan. Unda aytilishicha jinoyatchilar, o’g’rilar qattiq jazolangan. Agarda kimda kim ot, tuya o’g’irlasa o’lim jazosiga, o’g’rilik miqdori kichikroq bo’lsa 7-700 tagacha qamchi urish bilan jazolangan. Mug’ullarda o’tkir spirtli ichimliklar ichish 1 oyda 3 marta ruxsat berilgan. Qonunlarda tabiat, uning muhofazasi, hayvonot dunyosiga ham e’tibor berilgan. Mart va oktyabr oylarida cho’lda yashovchi kiyik, yovvoyi echki, ko’lon, quyon va parrandalarni ovlash man etilgan. Qonunda suv nihoyatda e’zozlangan. Uni isrof qilgan kishi jazolangan. Qonunda ayollarni muhofaza etuvchi maxsus bo’limlar bo’lgan. Chingizxon soldatining markazi qoraqurum bo’lib, markazlashgan davlatni boshqarish uchun savodli kishilar kerak edi. Ular savodli uyg’urlardan hamda Mug’iliston bilan qadimdan savdo aloqasi bo’lgan musulmon savdogarlardan o’rganishgan. Chingizxon markazlashgan davlat tuzgach o’z hududini kengaytirishga e’tibor berib 1206 yilda naymanlarni, 1207-1208 yillarda enasoy havzasi, so’ng Yettisuv viloyatining shimoliy qismini, uyg’urlarni buysuntirdi. 1211-1214 yillarda u Xitoyga yurish qildi. 1215 yilda Shimoliy Xitoyning markazi Chjundu (Pekin) shahrini egalladi. U yerdan katta boylik, cho’rilar, harbiy qurol yasaydigan, ularni ishlata biladigan moxir hunarmandlarni olib ketdi.

Chingizxon Xitoyni bosib olgach, o’z madaniyati, boyligi, buyukligi bilan shuxrat qozongan – Xorazmshohlar davlatiga yo’l ochildi. Chingizxon 1218-1219 yillarda sharqiy Turkiston va Yettisuv viloyatlarini deyarli talofatsiz egalladi. Endi uning chegaralari Sulton Muhammad Xorazmshox saltanatini chegarasiga tutashib ketgan edi. Shraqning bu ikki buyuk davlati bir-birini kuch qudratini, harbiy ma’lumotlar to’plash uchun elchilik munosabatlarini yo’lga qo’ygan. Bunday ishni amalga oshirishda Chingizxon o’z huzuridagi musulmon savdogarlardan xususan Mahmud Yalovachdan, Sulton Muhammad esa Bohovuddin G’oziy boshchiliq elchilardan foydalangan. Ikki o’rtada elchilik munosabatlari qariyib ikki yil davom etgan. Elchilar har ikki tomondan ham yaxshi kutib olingan. Ularga va mamlakat hukumdorlariga qimmatbaho savdo salomlar berilgan. Bu orada ikki mamlakat bir-biri haqida qimmatli ma’lumotlarni to’plashga erishgan. Bu haqda XIII asr muallifi Nasaviy yozib qoldirgan.

Xorazmshohlar davlatidagi bunday og’ir siyosiy vaziyatdan Chingizxon xabardor edi. Ichki nizo boshboshdoqlik va aholining noroziligi kuchayib, mamlakat siyosiy hayoti inqirozga yuz tutgan bir paytda Xorazmshohlar davlati ko’chmanchi Mung’ul qabilalarining bosqiniga duchor bo’ldi.

«O’tror voqeasi» va Chingizxon elchisi Ibn Kafroj Bug’roning o’ldirilishi Chingizxonning Movarounnahrga bostirib kirishi uchun bahona bo’ldi. Chingizxonning Xorazm ustiga yurish qilishining yana bir sababi Shayx Najmiddin Kubroning muruti shayx Majiddin Bog’dodiyning Xorazmshoxning onasi tomonidan qastdan o’ldirilishi bo’ldi. Bu hujum shunchaki tartibsiz bosqin bo’lmay, avvaldan rejalashtirilgan vaxshiyona hujum edi. Unga Chingizxon katta ahamiyat berib puxta tayyorgarlik ko’rgan edi. Urush boshlanishida Xorazmshox qo’shinlari Mo’g’ullardikiga nisbatan ko’p sonli edi. Ammo armiyani bir joyda to’plashdan qo’rqqan Sulton Muhammad uni tarqoq holda jangga tayyorladi, jang boshlanganda esa mudofaa taktikasini qo’llaydi. Bu Muhammadning jangdagi eng katta xatosi edi. U hatto sarkarda Shohobudin Xivakiyning «dushmanni o’zini o’nglab olmasdan to’satdan zarba berish kerak» – degan fikrini ham inobatga olmadi. Oqibatda 615 (1218 y) mug’ul jahongiri o’z o’g’illari Chig’atoy, O’qtoy va Jo’ji bilan birga 200 000 qo’shin bilan Xorazmshoh ustiga yurish boshladi. Bu yurishda unga Uyg’ur xoni Edikut va Olmaliq hukumdori Sig’noq ham hamrox bo’ldi. Ular Farg’onadan o’tib O’tror ustiga yurish boshlaydi. Shu yerda Chingizxon armiyani to’rt qismga bo’ladi: 1. Chig’atoy va O’qtoy rahbarligidagi armiya O’trorni qamal qilib turish uchun qoldiriladi. 2. Jo’ji boshchiliq armiya Sirdaryo etagiga yuborilib Sig’noq, O’zgan, Jand, Yangikent shaharlarini bosib olish buyuriladi. 3. Besh ming kishilik armiyaga Oloqno’yon va Sintubuqa nomlarida sarkardalar Sirdaryoning o’ng sohili va Binkentni bosib olish uchun yuborildi. 4. Chingizxonning o’zi muntazam askarlari bilan O’rta Osiyoning markazi – Buxoroga qarshi harakat boshlaydi. O’tror chegara qal’a bo’lib, uning noibi Inalxon qo’lida 50000 otliq qo’shin bor edi. Qal’ani mudofa qilish uchun Qoracha Hojib qo’mondonligida yana 10000 kishilik qo’shin keladi. Juvoyning ma’lumotlariga qaraganda shahardagi musulmonlar Mo’g’ullar hujumidan sarosimaga tushadi. Shahar 5 oy davomida mudofaada bo’ladi. Ammo kuchlar nisbatan teng bo’lmaganligi sababli shahar taslim bo’ladi, Inalxon asir tushadi, O’qtoy uning quloqlariga kumush eritilib qo’yib Samarqanddagi Ko’ksaroy maydonida o’ldiriladi. Chingizxon o’zining asosiy kuchlarini Buxoroga tashlaydi. Ular Sirdaryoning janubida joylashgan Zarinuq va Nur qal’asini jangsiz ishg’ol qiladi. Shu sababli mo’g’ullar bu shaharga «Qutlug’ baliq» deb nom beradi.

1220 yil fevralida Chingizxon Buxoroga yetib keladi. Shaharda 20000 kishilik qo’shin bo’lib, unga Sevinchxon, Qo’shlixon va Ko’kxon boshchilik qilardi. Ikki o’rtada qonli jang bo’lib o’tdi. Buxoro ahli taslim bo’lishga majbur bo’ldi, Shahar yondirildi, 16 fevralda egallandi. Shahardan 30000 kishi mo’g’ullar tomonidan o’ldirildi. Ilm va ma’rifat egalari, shayxlar qul qilib sotildi. Qozilar eshak va xachir boqishga majbur qilindi. Buxorodan keyin navbat Samarqandga keldi. Bu ulug’ shaharni mudofaa qilish uchun 110000 qo’shin bor edi. Ularning 60000 turk va 50000 tojik edi. Ular qo’l ostida 20ta fil ham bor edi.

Bu vaqtda shahar noibi To’g’ayxon edi. Ammo jangchilar o’rtasida birdamlik yo’q edi. Samarqandni bosib olish uchun Chingizxon O’trordan olib kelingan asirlardan foydalandi. Jang 3 kun davom etdi. Natijada To’g’ayxonning barcha qo’shinlari qirib tashlandi. Mo’g’ullar Samarqandni suv bilan ta’minlovchi «Qo’rg’oshinnova»ni buzib tashladi, shahar suvsiz qoldi. 50000 ga yaqin sog’ qolgan shaharliklar tashqariga olib chiqildi. Lekin ular kun botishi bilan qatl etildi. Shaharda qolgan 5000 aholi 20000 oltin tanga to’lash sharti bilan ularni aybi kechirildi. Shunday qilib butun Movarouannaxr mo’g’ullar tomonidan bosib olindi.

Chingizxonning yaqinlashib kelayotganligini eshitgan Sulton Muhammad Jayxun orqali Xurosonga qochadi. Keyin u Rayga so’ngra Mozondoronning o’tib bo’lmas tog’lari orqali xozirgi Astrobod shahriga keladi. Keyinchalik Kaspiy dengizining janubidagi bir orolchaga borib joylashadi va u yerda hor-zorlikda, g’ariblikda zotiljam kasali bilan o’ladi.

1220 yil aprelda Samarqand taslim bo’lgach mo’g’ullar Sig’noq, O’zgan, Jandga qarshi hujum boshlaydi. Lekin bu shaharlar tezda taslim bo’ladi. Endi navbat Sirdaryo bo’yidagi Binokat va Xo’jand shahriga yetib keladi. Mo’g’ullarga qarshi kurash olib borgan oxirgi Xorazmshohlar vakili Jaloliddin Manguberdi edi. U Mo’g’ullarga qarshi 11 marta jang olib borib mag’lubiyat nimaligini bilmagan buyuk vatanparvar edi. Mo’g’ul qo’shinining eng atoqli lashkarboshilari Jaloliddinga qarshi tura olmaydilar. U Parvona dashtidagi jangda mug’ul lashkarboshisi Shiki-Xutuhu No’yon boshliq 45000 qo’shinni mag’lub etadi. Jaloliddin jangda yangi harbiy taktikani qo’llaydi ya’ni dushman suvoriylariga qarshi ot yonida turib piyoda jang qilish uslubini. Mo’g’ullarning bu mag’lubiyati ularni esankiratib qo’yadi. Chunki ular shu vaqtgacha mag’lubiyat nimaligini bilmagan. Bu mag’lubiyatdan keyin barcha harbiy harakatlarni endi Chingizxon o’z qo’liga olishga majbur bo’ladi. Afsuski bu vatanparvarning xalq oldidagi xizmati Sovet tarixshunosligida noto’g’ri talqin etilgan. Xatto M. Shayxzodaning «Jaloliddin Manguberdi» dramasidagi bosh qahramon obrazi nihoyatda ideallashtirilgan – deb ayb qo’yilib sahna yuzini ko’rmagan. O’zbekiston Mustaqilligi tufayli Jaloliddin Manguberdi siymosi qaytadan tiklanmoqda. Jaloliddin Manguberdi xotirasini abadiylashtirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1998 yil 24 sentyabrda 408-sonli maxsus qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq buyuk sarkardaning tavallud to’yi keng miqyosda nishonlanishi qayd qilib o’tildi.

1999 yil noyabrda Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligi Xorazmda keng nishonlandi. Unda ishtirok etgan yurtboshimiz Jaloliddin Manguberdi faoliyatiga yuqori baho berdi: «G’anim oldida bosh egmagan, tiz cho’kmagan, Vatan deb halok bo’lgan» milliy qahramonimizga xalqimizning ehtiromi, muhabbati, ajdodlar xotirasini muqaddas saqlashi ramzi bo’lib qoldi. Jaloliddinning Parvona dashtidagi g’alabasi unga qimmatga tushdi. G’alabadan so’ng olingan o’ljani taqsimlashda uning lashkarboshilari Sayfutdin Ug’roq, A’zam Malik va Muzaffar Maliklar o’rtasida nizo kelib chiqadi. Sulton Jaloliddinning kuchi ancha zaiflashadi. Chunki Sayfutdin Ug’roq o’zining 30000 kishilik askari bilan ketib qoladi. Fursatdan foydalangan Chingizxon G’aznaga lashkar tortadi. Jaloliddin esa urushsiz Hind daryosi sohillariga chekinadi. Daryo bo’yida 1221 yilning noyabrida qattiq jang bo’lib o’tadi. Chingizxon Hind daryosiga yaqinlashganda Jaloliddin keyingi kuni daryoni kechib o’tmoqchi ekanligini eshitib shu kechaning o’zidayoq daryoning kechuv yo’lini to’sdi. U Sulton qo’shinining orqadagi qismiga yetib olib uni tor-mor qildi. «Sulton Jaloliddin bin Sulton Muxammad Xorazmshox – deb yozadi Mirzo Ulug’bek, – o’zini Suv va olov o’rtasida ko’rdi, chunonchi bir tarafida keskir qamchilar olov sochardi, boshqa tarafida esa qohur daryo turardi. Hyech bir tomondan chiqib ketishning iloji yo’q edi. Noiloj jangga kirishdi». Kuchlar nisbati va jang qilish befoyda ekanligini tushungan Jaloliddin, oilasini mo’g’ullar qo’liga asr tushishini istamaganligi uchun rafiqasi, onasi va bolalarini daryoga uloqtirib suvga g’arq qiladi, o’zi esa Hind daryosining narigi qirg’og’oga suzib o’tib ko’zdan g’oyib bo’ladi. Uning qahramonligiga tan bergan Chingizxon Jaloliddinni taqib etishni man qiladi va o’g’illariga qarab «Ko’rdingiz! Bunday otaning o’g’li shunday bo’lishi kerak»-deb ta’kidlaydi. Jaloliddin mo’g’ullarga qarshi kurashda kavkazda kuchli davlat barpo etmoqchi bo’ladi, ammo mahalliy hokimlar o’rtasidagi nizolar uning rejasini ro’yobga chiqishga to’sqinlik qiladi. Shunday qilib eng so’nggi Xorazmshohning hukumdorligi shu tariqa 1231 yilning kech kuzida tugaydi. 140 yil hukmronlik qilgan buyuk Xorazmshohlar davlati va uni boshqargan xonadon barham topadi.

Mo’g’ullar istilosidan so’ng Movarounnahr va Xorazmning yashnab turgan obod dehqonchilik viloyatlari halokatga uchradi, Buxoro, Samarqand, Urganch, Marv kabi shaharlar xarobazorga aylandi. Samarqand va Marv vohasining sug’orish tarmoqlari vayron etildi, Urganch suvga bostirildi, natijada o’lkaning tub aholisi boshqa joylarga ko’chib ketishga majbur bo’ldi. Sharq va G’arbni bog’lab turgan Ipak Yo’li butunlay barham topdi. Ilm, ma’rifatga ulkan ziyon yetkazildi. Chingizxon biroz vaqt Movarounnahrda turgach 1224 yil o’z vataniga qaytadi va u yerda qurultoy chaqirib o’z imperiyasini o’g’illari, nabiralariga taqsimlab beradi. Xitoy va Mug’uliston O’qdoyga, uyg’urlardan to Xorazmgacha bo’lgan, Movarounnahr va Turkistonning bir qismi Chig’atoyga, Xorazm va Dashti Qipchoq to’ng’ich o’g’li Jo’jiga va keyin nabirasi Botuga; Xuroson, Eron va Hindiston To’liga meros qilib berildi. Mo’g’ullar bosib olgan viloyatlarni uluslarga taqsimlanib uzel asosida boshqariladi. 1227 yil Chingizxon 70 yoshida vafot etadi. Mo’g’ullar hukmronligi davrida xalqning ahvoli nihoyatda og’irlashadi, ular ikki tomonlama eziladi, ba’zi oqsuyaklar o’zlarining molu davlatlaridan ayrilishidan qo’rqib mo’g’ullar xizmatiga o’tadi. Mo’g’ullar mamlakatni boshqarishda Mahmud Yalavochga o’xshash mahalliy savdogarlardan yaxshi foydalangan. Uning qarorgohi Xo’jand shahri bo’lib, Movarounnahr noibi va soliqlarni o’z vaqtida yig’ishtirib olish bilan shug’ullangan. Mahalliy aholi mo’ng’ullarga «kalon» – yer solig’i hosilning 1/10 qismi hajmida, «qopchun» – chorva solig’i – har 100 chorvadan bar boshdan, «zakot» solig’i, «shulen» deb ataladigan oziq-ovqat soliqlari to’langan. Bunday soliq turlarining ko’pligi mahalliy aholi boshiga ko’p kulfatlar keltirgan. Aholining bunday azoblari natijasida Buxoroda 1238 yil yirik qo’zg’olon ko’tariladi. Unga asli kasbi elakchi bo’lgan Mahmud Tarobiy boshchilik qiladi. Unga yaqindan yordam bergan kishi Shamsiddin Maxbubiy edi. Mahmud shahardagi mo’g’ullarning tarafdorlari bo’lgan sadrlar, feodallar, badavlat kishilarni saroyga to’plab o’zini hukmdor deb e’lon qiladi.

Movarounnahrdagi bu o’zgarishlarni XIV asrning 30-yillarida bu yerga kelgan arab sayyohi Ibn Batuta ham yozib qoldirgan. U Samarqand, Termiz, Xuroson, Balx kabi shaharlar to’g’risida ko’p ma’lumot bergan. Chig’atoy ulusi Kebekxon (1318-1326) davrida nihoyatda rivojlangan. U Nasaf shahri yonida o’ziga bir saroy qurdirib mo’g’ul tilida Qarshi deb atagan. U mamlakatda ijtimoiy hayotni yo’lga solish maqsadida ma’muriy va pul islohoti o’tkazgan. Unga ko’ra davlat viloyatlarga bo’linib, mo’g’ulcha tuman deb atalgan, lekin uning bu islohoti Movarounnahrdagi qadimiy an’analarga barham bera olmagan, feodal davlatni mustahkamlashda ijobiy rol o’ynagan. Uning davrida ikki xil pul: dinor – kumush tanga, dirham – mayda kumush tanga zarb etilgan. Bu pullar Temuriylar davrida ham aholi o’rtasida muomalada bo’lgan. XIV asrning 40-yillarida Mo’g’ullar o’rtasida taxt talashlar, ichki nizolar, boylikka xirs qo’yish natijasida Chig’atoy ulusi 2 ga bo’linib ketadi. Uning sharqiy qismida – Sharqiy Turkiston va Yettisuv mo’g’ullarning Dug’lat amirligi, g’arbiy qismida esa Mavorounnahr amirligi tashkil topadi. «Xorazm sharqiy qismi ham g’arbiy ulusga qaragan».

1348 yilda boshlab Movarounnahr – ya’ni Chig’atoy ulusi yerlariga hukumronlik qilish Mo’g’ullardan bo’lgan Tug’lug’ Temurga, 1363 yilda uning vafotidan so’ng esa o’g’li Ilyosxo’ja qo’liga o’tadi. Demak Movarounnahr mo’g’ullarning hukumronligi bir yarim asr davom etgan. Ma’ruzaning yakunida Chingizxon boshliq mo’g’ullarning Mavorounnahrga bosqinchilik siyosati va uning oqibatlarini gapirish bilan bir qatorda ba’zi ijobiy tomonlarni aytib o’tish ham zarur. Lekin ularni bosqinchi ekanligini esdan chiqarmaslik zarur. Keyingi Chig’atoy xonlari davrida Urganch va Buxoro shaharlari qayta tiklandi, Andijon, Qarshi, Olitin O’rdada Saroy Botu va Saroy Berke, Eronda Sulaymoniya kabi yangi shaharlar barpo etildi. Ularni qurishda mahalliy aholining hissasini yoddan chiqarmaslik zarur. Mo’g’ul xonlari Movarounnahrga kelib fan va madaniyatdan bahramand bo’ldi. Ular xat savodni shu yerdan o’rgandi. Chunki tashkil topayotgan davlatni boshqarish uchun savodli kishilar zarur edi. Shu yerda ma’ruzachi Movarounnahrni yana bir karra madaniyat markazi ekanligini «Nur Sharqdan chiqishini» ta’kidlab o’tishi lozim bo’ladi.

Bu davrda Movarounnahrda ko’plab maqbaralar, me’moriy ansambillar «ma’suriya va Xoniya» kabi madrasalar barpo etildi. bu davrda fors – tojik poeziyasining yirik namoyondalari Jaloliddin Rumiy, Sa’di-Sheroziy, Amir Xisrav Dehlaviy kabi buyuk siymolar yashab ijod etganlar. Shunday qilib XIII XIV asrning I-yarmi vatanimiz tarixida eng og’ir davr bo’ldi. Chunki Mo’g’ullar istilosi va zulmi o’lkamiz xalqlari hayotida og’ir iz qoldirdi. Mamlakatimiz hayoti taraqqiyotini bir necha o’n va yuz yillab orqaga surib yubordi, ammo uni to’xtatib qololmadi. Ozodlik, xurlik va mustaqillikga tashna bo’lgan avlodlarimiz mo’g’ullar zulmiga qarshi kurashdilar, va nihoyat mo’g’ul bosqinchilarini mamlakatimiz tuprog’idan uloqtirib tashladilar. Bu ozodlik kurashi ulug’ bobomiz Amir Temur faoliyati bilan chambarchas bog’liqdir.