Оrnitоfiliуа

Оrnitоfiliуа – nektar (gulasal) bilan oziqlanadigan qushlar yordamida gulli o’simliklarning changlanishi. Zoofiliya turi.