Ornitin

Ornitin – o’simlik уа sut emizuvchilar to’qimalarida uchraydigan, oqsillar tarkibiga kirmaydigan aminokislota. Mochevinaning hosil bo’lishida asosiy ahamiyatga ega.