Оrqа miya suyuqligi

Оrqа miya suyuqligi – orqa miya va bosh miya bo’shliqlarini to’ldirib turadigan suyuqlik. Gidravlik amortizator vazifasini bajaradi. Markaziy asab tizimining ba’zi kasalliklarini aniqlashda diagnostik ahamiyatga ega.