Рrоlifеrаtsiуа

Рrоlifеrаtsiуа – o’simlik yoki hayvon to’qimasining yangi hujayralar hosil qilish yo’li bilan o’sishi (to’qimalarning boshqacha уо’l bilan hajmining katta bo’lishidan farqli rаvishda).