Amir Temur va Temuriylar davrida o’zbek davlatchiligining yuksalishi, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot

XIV asr o’rtalarida Chingizxon tasarrufidagi yerlar uning vorislari qo’l ostida bo’lsa ham, ular mayda bo’laklarga bo’linib, idora qilinmoqda edi. O’zaro hokimiyat uchun ichki kurashlar va nizolar natijasida 1348 yilda Sharqiy Turkistonda Chig’atoy avlodidan bo’lgan Tug’luq Temur hukmronligida Mo’g’uliston nomi bilan yangi davlat barpo yetiladi. Tug’luq Temur o’z yerlarini kengaytirish maqsadida Movarounnahrga bir necha bor harbiy yurishlar uyushtirdi. Bu harakatlar Movarounnahr ichidagi barqaror bo’lmagan ijtimoiy-siyosiy vaziyat, boshboshdoqlik tufayli sodir bo’lgandi.

Ana shunday ichki o’zaro urushlar avj olib, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy inqiroz kuchayib borgan davr Amir Temur faoliyati bilan bog’liq. Amir Temur Shahrisabz yaqinidagi Xo’ja Ilg’or qishlog’ida barlos beklaridan bo’lgan Muhammad Tarag’ay oilasida 1336 yil 9 aprelda tavallud topadi. Uning yoshligi Keshda kechadi, harbiy mashq, diniy va dunyoviy bilim o’rganadi. 1360-1361 yillarda Tug’luq Temur qarshiliksiz Movarounnahr yerlariga bostirib kirganida Temurning amakisi Kesh hokimi Hoji barlos Xurosonga qochib ketadi. Yosh Temur amakisi hokim bo’lib turgan yerlarni qo’lda saqlash maqsadida Tug’luq Temur xizmatiga kiradi va uning ishonchini qozonib, Kesh viloyati yerlariga hokimlik qilish uchun yorliq oladi. Temurning bu harakati Movarounnahrda siyosiy tarqoqlik, o’zaro nizolar va boshboshdoqlik hukm surgan davrdagi birdan-bir to’g’ri yo’l yedi. Chunki kelajakda mahalliy hukmdorlarning Mo’g’uliston xoniga qarshi kurashining yuzaga kelishi, shubhasiz edi. Tug’luq Temur 1361 yilda Movarounnahr yerlarini boshqarishni o’g’li Ilyosxo’jaga topshiradi. Shundan boshlab Amir Temur Tug’luq Temur xizmatidan asta-sekinlik bilan uzoqlashib, Balx hokimi Amir Qozog’onning nabirasi Amir Husayn bilan ittifoq tuzadi. Uni mustahkamlash maqsadida Temur Amir Husaynning singlisiga ham uylanadi. Muhimi, birgalikda mo’g’ullarga qarshi kurashni ham boshlab yuboradi. U mahalliy hokimiyat uchun bo’lgan janglarning birida, aniqrog’i, Seyistonda turkmanlarga qarshi bo’lgan janglarda o’ng qo’li va oyog’idan yaralanib, bir umrga oqsoq bo’lib qoladi.

1363 yili Tug’luq Temurning vafoti Movarounnahr uchun bo’lgan kurashlarni kuchaytirib yubordi. Lekin mo’g’ul bosqinchilari osonlikcha Movarounnahrni bermasligi ma’lum edi. Shu munosabat bilan Temur va Amir Husaynning birlashgan kuchlari 1365 yilda Movarounnahrdan haydalgan Ilyosxo’ja qo’shinlariga qarshi kurash boshlaydilar. Toshkent va Chinoz oralig’ida bo’lgan mashhur «Loy jangi» ittifoqchilar o’rtasidagi kelishmovchilik tufayli mag’lubiyat bilan tugaydi. Ana shu voqeadan so’ng Amir Temur va Amir Husayn o’rtasida ixtilof boshlanadi. «Loy jangi»da g’alaba qilgan Ilyosxo’ja yesa Movarounnahrdagi harbiy harakatlarini kengaytirdi. Endi u katta qo’shinlar bilan Samarqandga yurish boshlaydi. Bu paytda Samarqanddagi Mavlonozoda va Abu Bakr Kalaviy boshliq sarbadorlar Ilyosxo’jaga qarshi chiqadilar. Mahalliy aholining vatanparvarlik namunalarini ko’rsatib qarshilik ko’rsatganliklari tufayli Samarqandni qamal qilib turgan mo’g’ul qo’shinlari Movarounnahrni butunlay tashlab ketishga majbur bo’ldilar. Samarqandliklarning mo’g’ullar ustidan erishgan g’alabasi to’g’risidagi xabarni eshitgan Amir Temur va Amir Husayn Movarounnahrga yo’l olishib, Samarqand yaqinidagi Konigilda sarbadorlar rahbarlari bilan uchrashadilar. Bu uchrashuvda o’zaro kelishmovchilik kelib chiqib, sarbadorlarning rahbarlari xiyla yo’li bilan o’ldiriladi. Movarounnahrda Samarqand taxtini Amir Husayn egallab, uning hukmronligi o’rnatiladi. Shundan boshlab Temur va Husayn o’rtasidagi munosabat yanada keskinlashadi. Demak, bu vaqtga kelib Movarounnahrda o’zaro urushlarga barham bera oladigan markazlashgan davlat tuzish o’ta zaruriyatga aylangandi. Buni anglagan Amir Temur Amir Husaynga qarshi zimdan kurash olib borib, Balxni qamal qilish paytida o’z ittifoqchisi Xuttalon hokimi Kayxusrav qo’li bilan 1370 yili Husaynni chetlashtiradi. Mana shu davrdan e’tiboran Amir Temurning Movarounnahrda yakka hukmronlik faoliyati boshlanadi. Bu esa uning qariyb 35 yillik hukmronligi va ko’plab jahongirlik harbiy yurishlari uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Amir Temur o’zini Amir Kuragoniy deb atay boshladi. Chunki, u Amir Husaynning beva xotini Chingizxon avlodidan bo’lgan Saroymulkxonimni o’z nikohiga olgan yedi. Keyinchalik unga atab maqbara qurdiradi.

Temur qisqa vaqt ichida Amudaryo bilan Sirdaryo oralig’idagi yerlarni, Farg’ona va Shosh mulklarini o’ziga bo’ysindirdi. 1372-1388 yillar orasida Xorazmga 7 marta harbiy yurish qilib, uni ham o’ziga bo’ysundirdi. Temur Oltin O’rda xoni To’xtamishga qarshi 1389, 1391, 1394-1395 yillarda 3 marta yurish qilib, uni ham yengdi. Oltin O’rda qudrati to’lasincha sindirildi. 1395 yilda Shimoliy Kavkaz hamda Terak daryosi bo’yida Temur va To’xtamish o’rtasida shiddatli jang bo’lib, bu jang Temur g’alabasi bilan tugadi. Bu g’alabalar Temur qo’shinlarining quyi Povolje, Astraxon, Shimoliy Kavkaz, Azov bo’ylariga chiqish uchun keng yo’l ochildi. Temurning Xorazm, Movarounnahr yerlariga va Oltin O’rdaga yurishlari, poytaxtning Keshdan Samarqandga ko’chirilishi O’rta Osiyoda markazlashgan davlatni tashkil qilishga qaratilgan bo’lsa, uning Yeron, Kavkaz, Hindiston, Old va Kichik Osiyoga harbiy yurishlari imperiyani kengaytirish maqsadida amalga oshirilgandi. Temur o’zining uch yillik (1386-1388), besh yillik (1392-1398), yetti yillik (1399-1405) yurishlari davomida Ozarbayjonda jaloyirlar, Sabzavorda sarbadorlar davlatini, Hirotda kurdlar davlatini tugatib, Eron va Xurosonni o’z tasarrufiga kiritdi. Amir Temur 1398 yilda Hindistonga qilgan harbiy yurishida Dehli shahrini, 1400 yilda Suriyaga qilgan yurishida esa Halab va Beyrut shaharlarini, 1401 yilda Damashq shahrini egallaydi. 1402 yilda usmoniylar imperiyasining sultoni Yildirim Boyazidga qarshi yurishida uni mag’lubiyatga uchratadi. Bu g’alaba bilan Temur Yevropaning usmoniylar asoratiga tushishini bir necha o’n yillar orqaga suradi. Temur 1404 yilda Kichik Osiyodan Samarqandga keladi va Xitoyga harbiy yurish taraddudini ko’radi. Aslida Temur yirik sarkarda bo’lib, kuchli hafbiy boshqaruv tizimini yaratadi.

1404 yil qishida Temur 200 minglik qo’shin bilan Xitoy safariga otlandi. Ammo Temur qattiq betobligi sababli chegara shahari O’trorda to’xtaydi va shu yerda 1405 yilning 18 fevralida vafot etadi. Natijada Xitoyni tobe etish rejasi amalga oshmay qoladi. Amir Temur hayotining so’nggi yillarida o’zining esdaliklari va tuzuklarini yozib qoldirdi “Temur tuzuklari” da davlat tuzilishining asosiy bo’g’inlari, ularning vazifa, funksiyalari, vazirlarning faoliyatlari, turli hil ijtimoiy guruhlar, tabaqalarga munosabat, qo’shin tuzilishi davlatning moliya va soliq siyosati, mulkiy munosabatlar hamda shu singari dolzarb masalalar, ularni hal etish yo’llari aniq ifodalangan. Amir Temur davlatni mustahkamlashda qonun-qoidalarning tutgan o’rniga keng e’tibor berdi. U bu haqda quyidagilarni yozdi: «Davlat ishlarini saltanat qonun – qoidalariga asoslangan holda boshqardim. To’ra va tuzukka tayanib saltanatda o’z martaba va maqomimni mustahkam saqlab turdim». Amir Temur turk-mo’g’ul an’analariga amal qilgan holda o’z davlati hududlarini suyurg’ol (ulus) tariqasida in’om qilish yo’li bilan boshqargan. Temur Movarounnahrdan tashqaridagi yerlarni to’rt ulusga bo’lib, farzandlariga in’om yetdi. Bu masalaning e’tiborli tomoni shundaki, bo’lib berilgan yerlar ichki mustaqillikka ega bo’lsalar-da, lekin amalda markaziy hokimiyatga bo’ysunganlar. Uluslar o’rtasida turli nizolar va kelishmovchiliklar bo’lmasligi uchun ularning faoliyatini shaxsan o’zi nazorat qilib turgan. Temur davlat mafkurasining kuchli hokimiyat va tayanch ekanligini tushunib yetganligi bois davlat, saltanat ishlarini yuzaga keltirishda kamchilikka yo’l qo’ymaydigan vazirlarni tanlashga alohida e’tibor bergan. Amir Temur vazir to’rtta sifatga ega bo’lishi lozim deb hisoblagan: asillik, toza nasllik; aql-farosatlilik; sipohi raiyat ahlidan xabardorlilik; sabr-chidamlilik va tinchliksevarlik.

Temur davrida davlat markaziy ma’muriyati boshida devonbegi, ark begi va to’rt vazir turgan. Vazirlar soliq yig’ish, meros ishlari, askarlar maoshi va ularni oziq-ovqat bilan ta’minlash va saroy xarajatlari bilan bog’liq ishlar bilan shug’ullangan.

Temur davridagi ilm-fan, me’morchilik, san’at sohalari o’z davriga nisbatan yuqori darajada rivojlanib, yuksak ma’naviy boylik darajasiga ko’tarildi. Sohibqiron mamlakat obodonchiligiga ham juda katta e’tibor berdi. Samarqandni poytaxt qilib olgach dunyoning turli joylaridan keltirilgan binokorlar, me’morlar tomonidan masjidlar, madrasalar, maqbaralar qurildi. Hattoki g’ariblarga oziq-ovqat beradigan g’aribxonalar, yo’lovchilar qo’nib o’tadigan maxsus joylar ham qurilgan. Shahar atrofi mustahkam devorlar bilan o’ralib, Ohanin, Shayxzoda, Chorsu, Korizgoh, So’zangaron, Feruza kabi nomlar bilan darvozalar quriladi. Temurning qarorgohi sifatida noyob ma’muriy bino Ko’ksaroy va Bo’stonsaroylar qad ko’taradi. Samarqand atrofida atab go’zal bog’lar yaratgan. Temur tug’ilgan joyi Keshda Oqsaroy, Jome masjidi, madrasalar barpo ettirdi. Turkiston shahrida Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasini qurdiradi. Bu davrda Buxoro, Samarqand, Shahrisabz va Toshkent kabi shaharlar hunarmandchilik va savdo markazlariga aylandi. Amir Temur savdo yo’llari rivojiga va uning tinchligiga alohida e’tibor berdi. U boy o’ljalar bilan cheklanib qolmay, balki jahon karvon savdosi yo’llari (Yevropa va O’rta Osiyo mamlakatlarining Uzoq Sharq bilan) ustidan hukmronlik qilishni ham o’z oldiga maqsad qilib qo’ygandi. Sohibqiron Oltin O’rda hududidan o’tgan shimoliy savdo yo’lini ishdan chiqarish va savdo yo’lini O’rta Osiyo orqali o’tgan eski ipak yo’liga yana burib yuborishga zo’r berib harakat qildi.

Amir Temur davlatining mafkurasi ijtimoiy-iqtisodiy hayotni izga solib yo’naltirishdan tashqari siyosiy hayotda ham katta kuchga aylandi. U chet davlatlar bilan aloqani kengroq yo’lga soldi. U davr shart-sharoitlaridan kelib chiqib, tashqi siyosatda qat’iy faol harakat qilib, o’z saltanati dovrug’ini jahon miqyosiga olib chiqa oldi. Amir Temurning Yildirim Boyazid ustidan bo’lgan g’alabasidan so’ng Fransiya, Angliya, Genuya va Vizantiya erkin aloqalarni, savdogarlar va mol almashishni taklif yetgan. U Yevropa mamlakatlari bilan yaqin qo’shnichilik qilish, savdo karvon yo’llarini rivojlantirish niyati borligini ko’rsatib, o’z davlati shuhratini Yevropaga tarqata oldi. Uning saltanatining dovrug’i bu mamlakatlarga borib yetishi bilan Fransiya, Angliya, Genuya, Vizantiya va Ispaniya kabi davlatlarning qirollari sohibqiron bilan siyosiy, iqtisodiy, savdo aloqalari o’rnatishga intilganlar. Shu bois ular Temur huzuriga muntazam elchilar yuborib turganlar. Amir Temur davrida diniy ilmlar va dunyoviy fanlar barqaror bo’lgan. U o’z davrining fan va madaniyat homiysi sifatida ham shuhrat qozondi. Doimo kamsitilgan va e’tibordan chetda bo’lgan mazhab tarafdorlarini o’z homiyligiga olgan. Darvesh, faqir-miskinlarni o’ziga yaqin tutib, ularni ranjitmaslikni o’zining insoniy burchlaridan biri deb bilgan. Amir Temur vafotidan so’ng uning yirik imperiyasi parchalana boshladi. Temuriy shahzodalarning taxt uchun o’zaro kurashlari qudratli davlatning bo’linishidagi asosiy sabablardan biri edi. Amir Temur taxtiga valiahd qilib nabirasi Pirmuhammadni qoldirgan bo’lsa-da, eng katta o’g’li Jahongir Mirzoning farzandi, ko’pgina amirlar va amaldorlar uning hukmronligini tan olmadilar. 1405 yil mart oyida Temurning nabirasi Xalil Sulton o’zboshimchalik bilan Samarqand taxtini egalladi. Undan tashqari, Xurosonda Shohruh, Balx, G’azna va Qandahorda Pirmuhammad, G’arbiy Yeron va Ozarbayjonda Mirzo Umar va Abubakr Mirzo, Turkiston, Sabron, O’tror, Sayramda Amir Berdibek, O’ratepa va Farg’onada Amir Xudoydod, Xorazmda Idiku o’zlarini hukmdor deb e’lon qildilar.

Temuriy hukmdorlardan Shohruh (1405-1447), Mirzo Ulug’bek (1409-1449), Sulton Husayn (Boyqaro) (1469-1506), qisman Sulton Abu Said (1451-1469) davrlarida ichki osoyishtalik, ma’rifat va madaniyatga e’tibor tufayli ilmu-fan va madaniyat yuksalib, Movarounnahr va Xuroson yana Sharqning ma’rifat va madaniyat markazi nomini qaytarib oladi.

Bu vaqtda nafaqat Hirot va Samarqand, balki Movarounnahr va Xurosondagi boshqa shaharlarda ham olimu-fuzalo, shoiru-me’morlar, bastakoru naqqoshlar guruhlari to’plana boshlaydi. Buxoro, Xorazm, Balx, Mashhad, Sheroz ham o’ziga xos madaniy markazlar rolini o’ynay boshlaydi. Ma’rifatparvarligi va aqlli bilan nom chiqargan Shohruh davrida asriy ilm-fan, madaniyat an’analari qayta jonlana boshlagan edi. Shahar qayta qurildi. Hirotdagi eng gavjum joylardan biri Shohruhning o’g’li Boysunqur tashkil etgan kitobxona nomini olgan joy bo’lib qoldi. Bu yerda o’z davrining yeng sara kitoblari qayta ko’chirilar, sotib olinar va sotilar edi. Bu paytda hukmdor va amaldorlarning homiyligi natijasida tasviriy san’at, amaliy san’at, xattotlik san’ati o’z rivojini maromiga yetqazdi. Mirak Naqqosh boshchiligidagi sharq miniatyura san’ati ham o’z faoliyatini shu yerdan boshlagan edi. Hirotlik va xurosonlik ko’plab badavlat zodagonlar, savdogarlar ham ilm-fan, madaniyatga homiylik qila boshlaydilar. Masalan, Shohruh hukmronligi davrida zodagon Hoji Arslon Tarxon o’zining ma’rifatparvarligi bilan nom chiqargan edi.

Movarounnahr yerlarini 1409 yildan boshlab Shohruhning katta o’g’li Ulug’bek Mirzo boshqara boshladi. Ulug’bekning hukmronlik davri (1409-1449) asosan Movarounnahrda ijtimoiy-iqtisodiy hayot, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi bilan izohlanadi. Mirzo Ulug’bek Movarounnahrni musulmon olamining ilmiy markaziga aylantirishga harakat qildi. Xususan, Samarqand, Buxoro, Kesh ilm-fan markazlariga aylandi. U 1417 yilda Buxoro, 1420 yilda Samarqand va 1433 yilda G’ijduvonda madrasalar barpo etdi. Samarqandni obodonlashtirish ishlariga bosh-qosh bo’lib, Go’ri Amir, Shohizinda me’moriy majmualarini oxiriga yetqazdi. Marvda ham bir qator diniy muassasalar qurdiradi. Hadisi sharifdagi «Ilm olmoqqa intilmoq har bir muslim va muslima uchun ham farz va qarz» degan iborasi Buxoro madrasasi peshtoqiga shior sifatida o’yib yozdirib qo’yiladi. Xususan, Samarqandga o’z zamonasining yirik, taniqli olimlarini chorlashga harakat qilgan. Uning sa’y-harakatlari tufayli zamonasining 100 dan ortiq olimlari Samarqandga yig’ildilar. Ular orasida Taftazoniy, Mavlono Ahmad, o’z zamonasining «Aflotuni» deb nom olgan Qozizoda Rumiy, G’iyosiddin Koshiy, Muhammad Xavofiylar va boshqa taniqli olimlar ham bor edi. 1420 yilda Samarqand madrasasi ochilganda unda 90 dan ortiq olim qatnashgan. Ilk ma’ruzani Mavlono Havofiy o’qigan vaqtida, uni faqat 2 kishi – Mirzo Ulug’bek va Qozizoda Rumiy tushungan, xolos. Keyinchalik o’z zamonasining taniqli kishilari Abdurahmon Jomiy, Xo’ja Ahror va boshqalar ham Samarqand madrasasida tahsil olganlar.

Shuningdek, Samarqandda bu davrda bir necha madrasalar ham bo’lib (Xonim, Feruzshoh, Shohmalik, Qutbiddin va boshqalar) ularda ham salohiyatli olimlar dars berishar edi. 1424-1429 yillarda Samarqand yaqinidagi Obirahmat anhori yaqinida Mirzo Ulug’bek rasadxona qurdiradi. U o’sha davrning noyob inshootlaridan bo’lib, doira shaklida barpo etilgan, imoratning aylanasi 47 m., balandligi 31 m. dan iborat 3 qavatli bino bo’lgan. Binoning ichida maxsus tekshirish xonalari bo’lib, unda yerlarda maxsus asbob-uskunalar joylashtirilgan. Samoni kuzatish va o’rganish borasida G’iyosiddin Jamshid yordamida astronomik o’lchov asbobi – ulkan sekstant o’rnatilgandi. Bu sekstant Sharqdagi eng katta astronomik o’lchov asbobi hisoblangan. Shuningdek, mahalliy ustalar (Iso Usturlobiy, Abu Mahmud Xo’jandiy, usta Ibrohim) qo’li bilan ko’plab zaruriy astronomik o’lchov asboblari ham yasaladi va o’rnatiladi. Rasadxona qoshida 15 ming nusxadan iborat boy kutubxona ham bo’lgan. Uning atrofida olimlar yashaydigan yer-chorbog’lar Bog’imaydon va Chinnixona nomi bilan shuhrat topdi. Ulug’bek Samarqandda o’ziga xos astronomiya maktabini yaratdi. Rasadxonada Ulug’bek bilan birga o’z zamonasining mashhur matematigi va astronomlari Qozizoda Rumiy, G’iyosiddin Jamshid, Koshiy, Ali Qushchi kabilar tadqiqot ishlarini olib borgan.

Ulug’bek davrida, shuningdek, Samarqand Sharqning madaniy markaziga aylanganligi uchun mashhur faylasuf Ali ibn Muhammad Jurjoniy, taniqli tabib Mavlono Nafis, shoir Xayoliy Buxoriy, «Yusuf va Zulayho» dostonining muallifi Durbek, qasida janrining taniqli namoyandasi o’zbek shoiri Sakkokiy, mashhur xattot Abdurahim Xorazmiy va boshqalar Ulug’bek homiyligi ostida Samarqandda yashab ijod qilganlar. Yana Sharqning ko’plab taniqli olim va shoirlari, fuzaloi ulamolari Samarqandga tez-tez kelib turdilar. Ulug’bek davridagi madaniy markaz keyinchalik Ulug’bek akademiyasi nomini olib, dastavval mashhur fransuz yozuvchisi va olimi Volter (1694-1778) tomonidan e’tirof etilgandi. Ulug’bek atrofiga uyushgan ko’plab buyuk qomusiy olim sohiblari – Qozizoda Rumiy, G’iyosiddin Jamshid Koshiy, Muxammad Ali Qushchi, Muxammad Xavofiylar ilm-fanning turli soxalarida, ayniqsa, astronomiya, matematika singari aniq fanlar bo’yicha barakali ijod qildilar hamda o’zlaridan ulkan meros qoldirib ketdilar. Temuriylar davri tasviriy san’atining ulkan namoyandasi, tengsiz talant soxibi, o’nlab mohir musavvirlarning ustozi, benazir ijodi hozirgacha ham insoniyat ahlini lol qoldirib kelayotgan Kamoliddin Behzod (1455- 1537) ham Hirot ijodiy muhitida faoliyat ko’rsatdi.

Temur va temuriylar davrida tarixshunoslik fani rivoj topdi. Bu davrda yashab ijod qilgan muarrixlarning asarlarida o’sha zamon tarixiy voqealarning mufassal tafsilotlari, sharxlaridan tashqari ularning chuqur ijtimoiy mohiyati, mazmuni uzining butun ziddiyatliligi va murakkabliligi bilan ifoda etilgan. Bu davr tarixchilaridan Nizomiddin Shomiy, Xofizu Abru, Sharofiddin Ali Yazdiy, Fosix Xavofiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Ibn Arabshox, G’iyosiddin Ali, Mirxond, Xondamir o’sha davr ijtimoiy hayoti jarayonining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda temuriy hukmdorlarning turli-tuman faoliyati, sa’y-harakatlari bilan bog’liq tarixiy hodisalar, voqealarni holis va haqqoniy aks ettirishga intilganlar.

1447 yilda Shohruh Mirzo vafotidan so’ng Temurzodalar o’rtasidagi kurash boshlanib ketdi. Oqil va dono hukmdor Ulug’bek bu kurashlarga barham berishga harakat qilib ko’rdi. Lekin buning uddasidan chiqolmadi. Aksincha, o’g’li Abdullatifning bevosita ishtiroki tufayli o’zi bu kurashlarning qurboni bo’ldi. Xullas, XV asr o’rtalariga kelib, Mirzo Ulug’bek vafotidan keyin (1449) temuriy shahzodalar o’rtasida hokimiyat uchun kurash yana avj oldi. Abdullatif xurofotchi din ahllari, darveshlar guruhi bilan yaqinlashib, o’zini himoya qilishga urindi. Lekin qotil padarkush taxtda uzoq o’tira olmadi. 1450 yilning 8 mayida shahar qandag’i yonida, Bog’inavdan nariroqda unga suiqasd qilinib, o’ldirildi. O’ldirganlar hattoki qo’rqmasdan Abdullatifning kesilgan boshini Registondagi Ulug’bek qurdirgan madrasa peshtoqiga namoyishkorona tarzda ilib qo’ydilar. Endi Samarqand taxtiga temuriylardan Mirzo Ulug’bekning kuyovi hamda jiyani Mirzo Abdullo o’tiradi. Buxoroda esa hokimiyat Mironshohning nevarasi Sulton Abu Said qo’liga o’tadi. Mirzo Abdullo o’zining bir yillik hukmronlik davrida mamlakatda barqarorlikni tiklashga, Mirzo Ulug’bekning madaniy sohadagi ishlarini davom ettirishga, markaziy hokimiyatni kuchaytirishga harakat qildi. U Samarqand taxti da’vogarlari Alouddavla va Abu Saidlar bilan kurash olib borib, Samarqandga qarshi yurish qilgan Abu Said qo’shinini tor-mor keltirdi. Abu Said Sirdaryo ortiga qochib, Dashti Qipchoq o’zbeklari xoni Abdulxayrxondan yordam so’rab murojaat qiladi. 1451 yilning yozida Samarqand yaqinidagi Sheroz qishlog’ida bo’lgan jangda Mirzo Abdullo o’ldirilib, taxt Sulton Abu Said Mirzo (1451-1469) qo’liga o’tadi. Temur davlatining Xuroson yerlari Shohruhning boshqa bir nevarasi Boysunqurning o’g’li Abdulqosim Bobur qo’lida saqlanib qolib, u to vafoti (1457) ga qadar Hirot taxtini boshqarib turadi. Bu vaqtga kelib o’zaro siyosiy tarqoqlik yanada avj oladi. Birgina Xurosonning o’zi o’ndan ortiq qismga bo’linib ketadi. O’zaro taxt uchun muttasil kurashlar mamlakat iqtisodiy va madaniy hayotiga katta zarar yetqazib, inqiroziy holatlarga sabab bo’la boshladi. Abulqosim Bobur Xurosonni o’z qo’li ostida birlashtirishga, Shohruh davridagi madaniy hayotni tiklashga harakat qildi. 1454 yilda uning Samarqandga yurishi muvaffaqiyatsiz tugab, 40 kunlik shahar qamalidan keyin yana orqaga qaytishga majbur bo’lgan edi.

Ulug’bek vafotidan so’ng madaniy markaz Xurosonga va uning poytaxti Hirotga ko’chdi. Hirot madaniy va ilmiy markazning shakllanishida Huroson hukmdori Sulton Husayn (Boyqaro) va buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning roli nihoyatda beqiyos bo’ldi. Ma’rifatli hukmdor bo’lmish Sulton Husayn butun Xurosonda ilm-fan, adabiyot, madaniyat homiysiga aylandi. Uning o’zi «Husayn» taxallusida g’azallar bitgan. Hozirgi kungacha uning she’riy «Devon»i va Nasriy «Risola» asarlari yetib kelgan. Alisher Navoiy (1441-1501) yoshligidan temuriy shahzoda Sulton Husayn bilan do’st edi, keyinchalik ular Xuroson hokimi Abdulqosim Bobur (1451-1457) xizmatida birga bo’lganlar. Husaynning xizmat davrida Alisher Navoiy Mashhad va Hirot madrasalarida tahsil ko’radi. Keyinchalik Movarounnahr hokimi Sulton Abu Said tazyiqi bilan Samarqandga ketishga majbur bo’ladi va u yerda 2 yil turib, o’z bilimini yanada takomillashtiradi. 1469 yilda Xuroson taxti Sulton Husaynga tekkanidan so’ng, uning taklifi bilan yana Hirotga keladi va bu yerda dastlab muhrdorlik, so’ngra vazirlik qiladi. Alisher Navoiy vazirlik davrida (1472-1476) mamlakatda iloji boricha osoyishtalik va adolat o’rnatishga harakat qildi, shaharlar yuksaldi, suv chiqarilib ko’pgina yerlar obod bo’ldi, hunarmandchilik va savdo-sotiq ishlari yanada rivojlandi. Navoiy ilm-fan, ma’rifat va madaniyat ahliga shaxsan o’zi homiylik qildi. Garchi toju taxt uchun kurashlarda va fitna-nizolar natijasida Navoiyning Sulton Husayn bilan oralari biroz sovugan bo’lsa-da, lekin Navoiy umrining oxiriga qadar davlatning tayanch shaxslaridan biri bo’lib qoldi. Jumladan, u vazirlik lavozimidan ketar ekan, Navoiyga shohona to’n kiygizib, uning iltimosi hech qachon yerda qolmasligini qayd qiladi. Ma’lumotlarga ko’ra, Alisher Navoiy 300 dan ortiq turli qurilish, obodonchilik ishlariga bosh-qosh bo’lgan. Hirotdagi Injil daryosi bo’yida uning rahnamoligida «Ixlosiya», «Shifoiya» majmualari, Tus viloyatidagi Turuqband suv ombori va kanali, Hirot va Mashqaddagi sug’orish inshootlari, Astroboddagi saroy va masjid, Marvdagi madrasa ishga tushirildi. Navoiy o’z daromadlarini ham xayriya ishlariga sarflaydi. Shaxsan uning mablag’lari hisobidan 52 ta rabot, 19 ta hovuz, 16 ta ko’prik, 9 ta hammom va boshqalar qurilgan. Xurosonda 12 dan ortiq minora, masjid va rabotlar ta’mirlandi.

Navoiy homiyligida Sharq miniatyurasi maktabining yetuk namoyandasi «Sharq Rafayeli» nomini olgan Kamoliddin Behzod, tabiblar Abdulxay Muniy, Darvish Ali, xattotlardan Sulton Ali Mashhadiy, musiqachilardan Husayn Udiy, tarixchilardan – Sohib Doro, Muhammad Nizomiy, Kamoliddin Binoiy, Davlashoh Vosifiy, Muiniddin Muhammad, Mirxond va boshqalar yetishib chiqdilar. Alisher Navoiy turkiy tilda 1483-1485 yillarda 5 ta dostondan iborat «Hamsa» asarini yaratdi. Buyuk shoirning 20 dan ortiq asarlari ham ana shu tilda yaratildi. Ularning mazmunida tarixiy, falsafiy, axloqiy mezonlar bo’lib, insoniyatga xos bo’lgan barcha ijobiy xislatlar ulug’lanadi.

Amir Temur va temuriylar davri madaniyatining tudakonli mazmuni, manzarasi va ko’lami o’sha zamonda har taraflama gurkirab ravnaq topgan badiiy adabiyotda yaqqol namoyon bo’ldi. Eng muhimi shundaki, bu davrda badiiy tafakkurda an’anaviy bayroqdor bo’lib kelgan fors-tojik adabiyoti bilan yonma -yon turkiy-uzbek adabiyoti ham rivojlanib, uning namoyandalari safi ko’payib bordi. Bu o’rinda o’zbek mumtoz adabiyoti taraqqiyotiga salmoqli hissa qo’shgan Lutfiy, Haydar Xorazmiy, Durbek, Gadoiy, Atoiy, Sakkokiy, Husayniy singari badiiy so’z ustalari nomini alohida tilga olib o’tish joizdir. Shoir Lutfiy (1366 1465) o’zining 20 dan ortiq asarlari bilan Navoiygacha ham mashhur bo’lgan.

Ana shu davrda Sharofiddin Ali Yazdiyning (vafoti 1454 y) Temur tarixiga doir Nizomiddin Shomiydan so’ng yozilgan bir xil nomdagi «Zafarnoma» asari yaratildi.

Fors-tojik adabiyotida mashhur bo’lgan Abduraxmon Jomiy (1414-1492) ning ham roli buyuk bo’ldi. Temuriyzodalar o’rtasidagi o’zaro urushlar, birodarkushliklar nafaqat quyi tabaqa ahlining, balki yirik zodagonlarning ham noroziliklariga sabab bo’ldi. Temuriylar davlatidagi siyosiy tarqoqlik, ayrim hukmdorlarning ajralib, mustaqillikka intilishi bu davlatning yemirilishiga olib keldi. Natijada Amir Temur asos solgan ulkan saltanat tanazzulga yuz tutdi va tugatildi.