Baliqlar birvarakayiga ikki ko’zi bilan ham ko’radimi?

Bizga go’zal va chiroyli ko’rinadigan suv osti dunyosida yorug’ nur yo’q, hatto eng toza suvda ham ko’rinish darajasi unchalik ravshan emas. Shu boisdan baliqlarga uzoq masofalar uchun «ko’zni ravshanlikka moslash» zarurati yo’q, baribir hamma narsani yaqindan ko’rishga to’g’ri keladi. Bundan tashqari. yaxlit bir manzarani ko’rib turgan (ya’ni, ularning miyasiga yaxlit manzara aks etgan) odamlardan farqli o’laroq, baliqlar ikkita bir-biriga o’xshamaydigan manzarani ko’radi. Bu baliqlarning ko’z boshining yonboshlarda joylashgani bilan izohlanadi. Chap ko’z ko’rib turgan narsa miya orqali o’ng ko’rish markazida aks etadi. Bu ikki manzaradan tashqari ko’pgina baliqlarning uchinchi ko’rish markazi ham mavjud, yonboshdagi — monokulyar nigohidan farqli o’laroq, ular ikki ko’zi — binokulyar nigohi bilan birmuncha kenglikni birvarakayiga ko’radi. Baliqning ko’z tuzilishi ko’p jihatdan suv hayvonlari — bobr, ondatra, qunduznikiga o’xshaydi. Ular ham baliq kabi uzoqni ko’ra olmaydi.