Chaman

Chaman-hayoti gulzor, o’tloqdek yashnoq bo’lsin yoki ko’rkam, zebo qiz yoxud chamand – o’jar, qaysar bola. Shakllari: Chamanbibi, Chamangul, Chamanoy, Chamanxon