G’ulom

G’ulom-o’tmishda hukmronlar saroyidagi yosh xizmatkor, qul. “G’ulom” so’zi bilan boshlangan bir qator qo’shma ismlarning (G’ulomali, G’ulomiddin) erkalash-qisqartma shakli