KATTA ANDIJON KANALI

KATTA ANDIJON KANALI, Buzrukxo’ja Usmonxo’jaev nomidagi Kat- ta Andijon kanali — Farg’ona vodiysi- da barpo qilingan yirik sug’orish insho- oti. Namangan, Andijon, Farg’ona vilo- yatlar qududidan o’tadi. Uz. 109,1 km. … Read More

Kategoriyalar

Kategoriyalar (Yun. kategoria — mulohaza, fikr; belgi) (falsafada)— voqelikdagi hodisalar va bilishning muhim, umumiy xususiyat hamda munosa- batlarini aks ettiruvchi eng umumiy va asosiy tushunchalar. K. bilish va ijti- moiy … Read More

Kaspiylar

Kaspiylar — Sharqiy Ozarbay- jonning cho’l mintaqalarida yashagan Ibe – riy-Kavkaz guruhiga mansub qabilalar. Dastlab Gerodot (mil. AV. 5-a.) tomonidan qayd etilgan. K.ning asosiy mashg’uloti — ko’chmanchi chorvachilik. Keyinchalik (mil. … Read More

Kaskad

Kaskad (Frans. cascade) — 1) bir necha pog’onaga urilib tushadigan tabiiy yoki sun’iy Shalola. Sun’iy K. istirohat bog’larida har xil sathdagi suv havzalari va pog’onama-pog’ona supachalar tarzida quriladi (yana q. … Read More

Kasb kasalliklari

Kasb kasalliklari – yomon mehnat sharoitlari va kasbga aloqador zararlarning organizmga ta’siri nati- jasida paydo bo’ladigan kasalliklar. K.k.ning kechishi unga sabab bo’lgan za- rarli omillarning o’ziga xosligi, kuchi, davomiyligi va … Read More

Kasanachilik

Kasanachilik — hunarmandlarning mehnat shartnomala- ri asosida yollanib o’z uyida ishlashi, yashash joyida i.ch. yoki xizmat ko’rsatish. K.da maxsus tashkilot va korxonalar b-n kelishuv, shartnoma asosida buyur- tmalar bajariladi. Jamiyatda … Read More

Kasanachi

Kasanachi, uyda ishlovchi — ish beruvchilar b-n tuzilgan mehnat shar- tnomasi asosida o’z mehnat vazifala- rini uylarida bajaruvchi xodimlar toifasi. Kasanachilikka oid asosiy qoidalar O’zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida belgilab qo’yilgan. … Read More

Kasbi tumani

Kasbi tumani – Qashqadaryo VI- loyatidagi tuman. 1970 y. 16 okt.da tash- kil etilgan. K.t. viloyatning g’arbida joylashgan. Qarshi, Koson, Nishon, Mu- Borak, Bahoriston, Usmon Yusupov tu- manlari b-n chegaradosh. … Read More

KASBGA ALOQADOR ZARARLAR

KASBGA ALOQADOR ZARARLAR, ishlab chiqarish zararlari — odamning salomatligi va mehnat qobiliyatiga bevosita va bilvosita salbiy ta’sir ko’rsatadigan mehnat jarayoni va i. ch. omillari. K.a.z. ma’lum sharoitlar- da kasb kasalliklarini … Read More