LUKAS R.I.

LUKAS R.I. – Neoliberalizm tarafdori. »Ratsional kutilmalar” nazariyasi uchun 1995-yilda Nobel mukofotini qo’lga kiritgan. Ijtimoiy-institutsional yo’nalish evolyutsiyasi industrial jamiyatdan postindustrial, superindustrial (neoindustrial) jamiyatsariboradigankonvergensiya nazariyalarida (Gelbreyt, P. Sorokin – AQSH, Raymon, … Read More