Mo’min

Mo’min-dinga ishonuvchi, dinga sodiqligini til va iqror bilan hamda qalban tasdiqlovchi, imonli, xudojo’y. Mo’min nomi Allohning sifatlaridan biri bo’lib, bandalarini asrovchi, ular xavfsizligini ta’minlovchi ma’nolarini anglatadi