PUDRAT

PUDRAT – shartnoma yoki xo’jalik yuritishning bir turi. Bir tomonning ikkinchi tomon talabiga kora belgilangan ishni bajarishi to’g’risidagi shartnoma. Masalan, qurilish tashkilotining jamoa xo’jaligiga biror obyektni qurish to’g’risidagi kelishuvi.