Suv-tuz almashinuvi

Suv-tuz almashinuvi — odam va hayvonlar organizmida suv va tuz- larning qabul qilinishi, so’rilishi, taqsimlanishi, ehtiyoji hamda ajrali- shi bilan bog’liqjarayonlar majmui. St.a. organizm ichki muhitidagi suyuqliklar miqdori, kislotaishqor muvozanati, … Read More

Sud muhokamasi

Sud muhokamasi (O’zRda) sud majlislarida muayyan ishlarni ko’rish va hal qilish. S.m.ni sud majlisida raislik qiluvchi tashkil qiladi, unda ko’riladigan masala doirasini belgi- laydi, ishtirok etuvchilarni taklif etadi, ularga xuquq … Read More

Sud ijrochisi

Sud ijrochisi (O’zRda) Fu- karolik va xo’jalik ishlari bo’yicha sudlarning hal qiluv qarorlari, AJ- Rim va b. qarorlarini, jinoyat ishla – ri bo’yicha hukm, qaror va ajrimlari- ning mulkiy jazoni … Read More

Sud ajrimi

Sud ajrimi (O’zRda) jinoyat ishini ko’rish paytida 1instantsiya sudi chiqaradigan hukmdan boshqa sud qarori. S.a. chiqarish tartibi hal qilinayotgan masalaning xarakteriga bog’liq. Ishni qo’shimcha tergov o’tkazish uchun proku- rorga yuborish, … Read More

Suvo’tlar

Suvo’tlar (Algae) — tuban o’simliklar dunyochasi; sodda tuzilgan, asosan, suvli muhitda o’sadi. S. bir hujayrali mikroskopik kattalikda ko- loniya bo’lib yashaydigan, ko’p hujayrali va uz. 60 m gacha bo’lgan turlarni … Read More

Sud

Sud (slavyancha sud — ish) — Odil sudlovnn amalga oshiruvchi davlat or- gani; muayyan davlatning qonunlariga asosan prosessual tartibda jinoiy, fuqarolik, ma’muriy va b. toifadagi ishlarni ko’rib chiqadi va hal … Read More

Sud psixologiyasi

Sud psixologiyasi – psixolo- giya sohasi; qonun buzuvchilar (krimi- nal psixologiya) va guvohlar (guvohlar psixologiyasi)ga taallukli masalalar doirasini o’rganadi. Adolatli hukm chiqarishga yordam berish maqsadida bironbir qilmish yoki jinoyatning psixologik … Read More

Sud tergovi

Sud tergovi (O’zRda) jinoyat ish- lari bo’yicha sud muhokamasining aso- siy, mas’uliyatli qismi. S.t. ayblov xulosasini o’qib eshittirish bilan bosh- lanadi. Dastlab sudlanuvchidan e’lon qilingan aybiga iqrorligi yoki iqror emasligi … Read More

Sud tibbiyoti

Sud tibbiyoti – tibbiyotning bir bo’limi; dastlabki tergov va sud amaliyo- tida yuzaga keladigan tibbiy va biologic muammolarni o’rganadi. «S.t.»atamasini ilk bor 1690 y. ne- mis olimi Iogan Bonn tavsiya … Read More

Sud qarori

Sud qarori (O’zRda) — fuqarolik, xo’jalik, ma’muriy va jinoyat ishlari bo’yicha sud tarkibi yoki sudya chikaradi- gan huqukiy xujjat. S.q. qabul qilish asoslari va qayta ko’rish tartiblari prosessual qonunlarda belgilangan. … Read More