YOG’OCHTESHARLAR

YOG’OCHTESHARLAR (Cossidae) tun Lam kapalaklar oilasi. Avstraliya Yog’ochtesharlarning qanotlari yoyilganida 220 millimetrga yetadi, xartumi reduktsiyaga uchragan. Xilma-xil rangda, shimoliy yarim sharda tarqalgan Yog’ochtesharlar ko’proq kulrang yoki qo’ng’ir, qanotlari to’rsimon bo’ladi. … Read More

YOG’OCHSOZLIK SANOATI

YOG’OCHSOZLIK SANOATI o’rmon sanoatining yog’ochga mexanik va kimyoviymexanik ishlov berish, qayta ishlash hamda xom ashyo sifatida o’z ehtiyojlari uchun turli yog’ochlardan foydalanadigan tarmog’i. Yog’ochsozlik sanoati mahsulotlariga arralangan yog’och, shpal, faner, … Read More

YOG’OCHSOZLIK

YOG’OCHSOZLIK — yog’och tilish, yog’ochdan turli buyumlar yasash, yog’och o’ymakorligi kasbi. Yog’och buyumlar ishlovchi usta yog’ochsoz, yog’ochdan imorat quruvchi, rom eshiklar yasovchi usta duradgor deyiladi.

YOG’OCHOT

YOG’OCHOT — qadimgi o’zbek tsirki tomoshalaridan. Masxarabozning ot va chavandoz harakatlariga parodiyasi. Yog’ochdan otning tanasi va bosh qismi yasalib, ustidan o’yinchi sig’adigan joy qoldirilib, yaltiroq mato bilan qoplangan. Unga dum … Read More

YOG’OCHOYOQ

YOG’OCHOYOQ — o’zbek xalq tsirk san’ati janrlaridan. Ijrochi oyoqlariga 3— 3,5 metr uzunlikdagi yog’ochlarni bog’lab ustidan uzun shim kiyib oladi va qayroq bilan raqs («Jonon», «Andijon polkasi», «Norimnorim», «Lazgi») ga … Read More

YOG’OCHNI BUKISH

YOG’OCHNI BUKISH yaxlit yoki qatlam-qatlam (yelimlab yopishtirilgan) yog’och zagotovkalarni egib, shu holicha mustahkamlash; yog’ochning plastiklik (qayshqoqlik) xossasiga asoslanadi. Yog’ochning plastikligi qanchalik yuqori bo’lsa, shunchalik yaxshi bukiladi. Bukishda zagotovkaning qabariq tomoni … Read More

YOG’OCH QURILMALAR

YOG’OCH QURILMALAR yog’ochdan ishlangan qurilish qismlari. Ba’zilariga metall qo’shib tayyorlanadi. Vazifasiga ko’ra, yuk ko’taruvchi devor va yuk tushmaydigan pardevor (1rasm); turiga qarab, to’sin, ferma, ravoq, rom, qubba, qobiq ko’rinishidagi qismlar; … Read More

YOG’OCH O’YMAKORLIGI

YOG’OCH O’YMAKORLIGI — o’ymakorlik turi, badiiy hunarmandlikning qadimgi va keng tarqalgan sohasi. Yog’ochni kesib, o’yib, chizib, zaminni teshib naqsh, bo’rtma shakllar hosil qilib, yog’och taxtacha va bo’laklarini birbiriga ulab, yopishtirib … Read More