Chaqirish usullari

Chaqirish usullari-ta’lim oluvchilarning muayyan muammoga chuqur yondashgan holda bahs-munozaga kirishishlari asoslangan o’quv jarayoni.