FUNKSIONAL LOYIHA

FUNKSIONAL LOYIHA – firmaning har xil funksional bo’limlari ishchilari guruhiga asoslangan loyihani amalga oshirishga yo’naltirilgan tashkiliy tizim hisoblanadi. Bunday guruh vakillari o’z funksional bo’limlari ishchilari bo’lib qolaveradi va odatda, bevosita loyiha ustida ishlash uchun o’zining butun ish vaqtini bag’ishlamaydi.