FYUCHERS BITIMI

FYUCHERS BITIMI – hali ishlab chiqarilmagan tovarlar namunasi bo‘yicha tuziladigan fyuchers bitimi shartnomasi maklerlar tomonidan ko‘p marta olib sotiladi.