Garpiyalar nima?

Garpiyalar Janubiy Amerika changalzorlarida hayot kechiradi. Ular juda baland uchadilar. Ularning ko’zi juda o’tkir, shu bois ular o’ljasini juda uzoqdan ilg’ay oladi. Ular o’lja poylab, uzoq vaqt osmonda aylanib uchadi, ko’rishi hamono pastlaydi va uni tirnoqlari bilan tutib oladi. Garpiyalar to’tiqushlar va kichik maymunlar bilan tirikchilik qiladi.