Ikkinchi jahon urushi yillarida o’zbek xalqining fashizm ustidan qozonilgan g’alabaga qo’shgan hissasi

Insoniyat tarixida ikkinchi jahon urushi eng katta fojialardan biri sifatida o’rin egallagan. Bu urushga jahonning 72 mamlakati qo’shilib, ulardagi armiyalar safiga 110 mln kishi safarbar qilingan yedi. Urush davomida qariyb 55 mln kishi o’ldirilib, minglab shahar va qishloqlar, zavod va fabrikalar, madaniyat obidalari, kommunikatsiya va irrigatsiya inshootlari vayronaga aylantirilgan yedi. Ko’rilgan zarar va sarflangan mablag’larning umumiy miqdori 4 trln. Dollarni tashkil qildi. Shu o’rinda savol tug’iladi: ikkinchi jahon urushi boshlanishining sabablari nimada? Uning oldini olish mumkin edimi, yoki u muqarrar ravishda boshlanishi kerak edimi? XX asrning 30 yillarida jahonda vujudga kelgan ijtimoiy siyosiy va iqtisodiy vaziyatni tahlil qilish asosida bu savolga javob berish mumkin.

Ikkinchi jahon urushining ildizlari 20-30 yillarda butun dunyoni qamrab olgan siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy tanglikka borib taqaladi. Tanglik natijasida jahonning yetakchi mamlakatlari o’rtasida ziddiyatlar g’oyat kuchayib ketadi va oxir oqibatda ikkinchi jahon urushining boshlanishiga olib keladi. Bu birinchidan.

Ikkinchidan, urush olovi ko’p jihatdan fashistlar Germaniyasi va militaristik Yaponiyaning jahonga hukmron bo’lish maqsadida amalga oshirgan harakatlari natijasida tobora kuchayib borgan yedi.

Uchinchidan, shuni ham unutmaslik kerakki g’arb mamlakatlarining siyosiy yetakchilari 20-30 yillarda insoniyatga xavf solayotgan eng yovuz kuch bu “bolshevizm balosi” deb hisoblab, unga qarshi kurashda ayrim xollarda tarixiy jihatdan oqlanmagan ishlarni amalga oshirdilar. Jumladan, Germaniyadagi urushga intiluvchi kuchlarni qo’llab quvvatladilar va bu mamlakatni harbiy-iqtisodiy qudratini oshirish uchun mablag’ ajratish siyosatini yurgizdilar. Germaniyada hukmronlikni o’rnatgan Gitler boshchiligidagi fashistlarning hududiy da’volariga nisbatan kelishtirish siyosatini yurgizdilar. Buning oqibatida Avstriya va Chexiyaning Sudet viloyati Germaniya tarkibiga qo’shib olindi. Bundan ruhlangan Gitler va uning hamtovoqlari butun jahonga hukmron bo’lish uchun o’z harakatlarini avj oldirdilar.

To’rtinchidan, ikkinchi jahon urushining boshlanish sabablari haqida gapirganda shuni unutmaslik kerakki, bu urush ko’p jihatdan sovet davlatining “butun dunyoda sotsialistik inqilob”ni amalga oshirishga qaratilgan tashqi siyosatining oqibati bo’ldi. Sovet hokimiyati o’rnatilgan dastlabki damlardanoq bolshevistik rahbariyat butun planeta miqyosida kommunistik tuzum hukmronligini o’rnatishga qaratilgan harakatlarini boshlab yubordi. Ana shu harakat yo’nalishlaridan biri turli mamlakatlar o’rtasidagi ziddiyatlardan ustalik bilan foydalanish va ularni bir-biriga gij-gijlashdan iborat edi. SSSRning Angliya va Fransiyadan uzoqlashib Germaniya bilan yaqinlashishi ana shu siyosatning natijasi bo’ldi. Stalin o’shanda imperialistlarning yagona frontini buzib yuborishga muvaffaq bo’ldim deb ishongan edi. Lekin voqealarning keyingi rivoji shuni ko’rsatdiki SSSR bilan Germaniya o’rtasida 1939 yil 23 avgustda 10 yil muddatga tuzilgan hujum qilmaslik haqidagi hujjat Gitlerga ikki frontda urushmaslik va butun kuchini G’arb mamlakatlariga qarshi qaratish imkoniyatini bergan yekan. “Avgust bitimi” jahon urushi boshlanishini tezlashtirdi. Bitim tuzilgandan keyin oradan ketgan 8 kun o’tgach, 1939 yil 1 sentyabrda Germaniya Polshaga qarshi xujum boshladi. Voqealarning bunchalik jadallashishi Angliya va Fransiya uchun kutilmagan holat edi. Shuning uchun ular 3 sentyabrda Germaniyaga qarshi urush e’lon qilgan bo’lsalarda qahramonona jang qilgan polyak armiyasiga real harbiy yordam ko’rsata olmadilar. “Avgust bitimi”ning mahfiy moddalariga ko’ra SSSR Germaniya bilan bir vaqtning o’zida Polshaga hujum qilishi kerak edi. Lekin, Stalin bu masalada Gitlerni chuv tushirdi. Urushga tayyor emasligini bahona qilib Germaniyadan mag’lubiyatga uchragan Polshaning sharqiy hududlariga 17 sentyabrda qizil qo’shinlarning “agressor” sifatida emas xaloskor sifatida kirishiga erisha oldi. Bundan tashqari Stalinning bu o’yini natijasida SSSR betaraflikka erishdi va jahon jamoatchiligi ko’zi o’ngida Germaniya jahon urushining asosiy aybdori sifatida gavdalandi.

1939-1940 yillar davomida asosiy urush harakatlari Yevropada davom etdi. Shu davr mobaynida Germaniya Polsha, Norvegiya, Fransiya, Belgiya, Gollandiya, Daniya, Lyuksemburgni egalladi. Sovetlar davlati esa shu davrda o’z hududini Leningrad va Murmansk oralig’idagi yerlarni Finlyandiyadan, Bessarabiya va Shimoliy Bukovinani Ruminiyadan, G’arbiy Ukraina va G’arbiy Belorussiyani Polshadan tortib olish hisobiga kengaytirdi. Bundan tashqari Boltiqbo’yi respublikalari 1940 yil yoziga kelib qizil armiya tomonidan okkupasiya qilindi.

SSSR bilan Germaniya o’rtasidagi hujum qilmaslik haqidagi bitim o’n yil muddatga tuzilgan edi. Lekin Stalin ham, Gitler ham bitimga ko’rsatilgan muddat davomida rioya qilish niyatida emas edilar. Ularning har biri o’zi uchun qulay vaqtda bitimdan chiqmoqchi yedi. Ikkinchi jahon urushining dastlabki davrida vaziyatning Germaniya uchun qulayligi, fashistlar armiyasining tayyorgarlik darajasi qizil armiyadan yuqoriligi, Germaniya harbiy-iqtisodiy salohiyat jihatdan Yevropa mamlakatlari hisobiga SSSRdan o’zib ketganligi sababli Gitler Stalindan oldinroq bitimni bekor qilish choralarini ko’rdi va 1941 yil 22 iyunda SSSR ga qarshi urush harakatlarini boshladi. SSSRning Boltiq dengizidan Qora dengizgacha bo’lgan chegaralariga fashistlarning 191 diviziyasi hujum qildi. Urushning dastlabki kunlaridayoq gitlerchilar Latviyani, Litvani, Belorusiyaning bir qismini bosib oldilar. Urushning yettinchi kuni Minsk ishg’ol qilindi. Voqealarning bunday rivoji Stalinni sarosimaga solib qo’ydi. Artilleriya Bosh marshali Voronovning xotiralariga ko’ra Stalin chuqur ruhiy tanglikni boshidan kechirib bir necha kun davomida o’z qarorgohida hyech kimni qabul qilmasdan yakka o’zi istiqomat qilgan yekan.

Kommunistik partiya boshlangan urushni ulug’ Vatan urushi deb e’lon qilgan bo’lsada, o’zbeklar uchun u bunday urush emas yedi. Chunki o’sha davrda biz Rossiyaning mustamlakasi edik. Istiqlolchilik harakatining qonga belanganligi, e’tiqod uchun ta’qiblar, jamoalashtirish davridagi zo’ravonliklar, 20-30 yillardagi ommaviy qatag’onlar xalqimiz xotirasidan o’chmagan edi va shuning uchun sovet mustabid tuzumini himoya qilishni xalqimiz kam o’ylar edi. Lekin shu bilan birgalikda o’zbek xalqi fashizmning insoniyatga bolshevizm balosidan ham katta xavf solayotganini, unga qarshi kurashish adolatli ekanligini tushunib yetdi va dushmanga qarshi kurashishga otlandi. Shu jihatdan I. A. Karimovning «Urush davri voqealarini, jangchilarimizning jasoratlarini tahlil etishda va ta’riflashda» ham mafkurabozlikni kamroq aytishga doir chaqirig’i nihoyatda dolzarb bo’lib jaranglaydi. Prezident haqli ravishda bunday deb ta’kidlagan yedi: “Ikkinchi jahon urushiga qanday qaralmasin, bu urush qaysi g’oya ostida va kimning qo’li bilan olib borilgan bo’lmasin, o’z Vatani, el-yurtining yorug’ kelajagi, beg’ubor osmoni uchun jang maydonlarida halok bo’lganlarni, o’z umrlarini bevaqt xazon qilgan insonlarni doimo yodda saqlaymiz. Bu achchiq, lekin oliy haqiqatni unutishga hech kimning haqqi yo’q va bunga yo’l ham bermaymiz”. Urushning dastlabki kunlaridanoq partiya va davlat tashkilotlarining tashabbusi bilan O’zbekistonning barcha hududlarida mitinglar va yig’ilishlar o’tkazildi. So’zga chiqqanlar urushning hammamiz uchun adolatli urush ekanligini ta’kidlab, Vatanni himoya qilishga va g’alaba yo’lida front orqasida fidokorona mehnat qilishga tayyor ekanliklarini izhor qildilar. Respublikada ko’ngillilar harakati ommaviy tus ola boshladi. Chunonchi, 1941 yilning 22 iyunidan 8 iyuliga qadar Samarqand viloyat harbiy komissarliklariga ko’ngillilardan 1316 ta ariza tushdi. Urushning dastlabki kunlarida respublika bo’yicha hammasi bo’lib 14 mingdan ortiq ariza tushgan edi.

Iqtisodiyotni harbiy izga solish harbiy-kommunistik usullar bilan amalga oshirildi. Bu ishga rahbarlikni 1941 yil 30 iyunda tuzilgan Stalin boshchiligidagi Davlat Mudofaa Komiteti amalga oshirdi. Davlat Mudofaa Komiteti qarorlari urush davrida qonun kuchiga ega edi. Front orqasida ishni tashkil qilishdagi eng katta muammolardan biri ishchi kuchining yetishmasligida edi. Shuning uchun katta yoshdagilar uchun ish kuni 11 soatgacha uzaytirildi, ta’tilga chiqarish bekor qilindi. Idora xizmatchilari, uy bekalari, o’qituvchilar, ishlab chiqarishga jalb qilindi. Harbiy korxonalarning barcha xodimlari safarbar deb e’lon qilindi va shu korxonalarga biriktirib qo’yildi. Mehnat intizomini buzganlar uchun keskin jazo choralari belgilandi. O’zbekiston mehnatkashlari, avvalo xotin qizlar mamlakat boshiga tushgan kulfat fojiani o’z kulfatlari va fojialari deb bildilar. 1941 yil iyul oyining o’zida Ursatevsk stansiyasida 300 dan ortiq, Samarqandda 200 dan ko’proq, “Tashselmash zavodi” da 220, Andijon parovoz deposida 120 dan ortiq xotin qizlar frontga ketgan o’z otalari, akalari va yerlarining o’rniga ishga kirib mardonavor mehnat qildilar. Kadrlar muammosi bundan tashqari fabrika-zavod ta’limi maktablarida, hunar-bilim yurtlarida, qisqa muddatli turli kurslarda oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlarida ham hal qilindi.

Respublikamizdagi barcha sanoat korxonalari urush boshlanganidanoq qayta qurilib, madofaa uchun zarur mahsulotlar ishlab chiqarishga o’tkazildi. Qurol yarog’lar va o’q dorilar ishlab chiqarish rejalari, O’zbekistonning xom ashyo va moddiy resurslarini front ehtiyojlariga va avvalo respublikada og’ir sanoat vujudga keltirishga safarbar qilish choralari ko’rildi. Respublika rahbariyati korxonalarning samaradorligini oshirish maqsadida ularning huquqlarini kengaytirdilar, murakkab vazifalarni markaz bilan kelishmasdan tezkorlik bilan hal qilishdan qo’rqmadilar. Urushning birinchi kunlaridanoq O’zbekiston aholisi moddiy resurslarini safarbar qilish, jangovar holatga keltirish tadbirlari ko’rildi. Front uchun zahira va komandirlar tayyorlandi. Bu ishni amalga oshirishda urushning boshida O’zbekistonga ko’chirib keltirilgan harbiy akademiyalar va bilim yurtlari alohida o’rin egalladilar. O’rta Osiyo Harbiy okrugi bo’yicha urush boshlangandan keyin 1,5 yil ichida 109 ta harbiy qo’shilma tuzildi. Ular orasida O’zbekistonda tuzilgan milliy harbiy qo’shilmalar ham bor edi. 1941 yil noyabridan 1942 yil martigacha O’zbekistonda 9 ta alohida o’qchi brigada va 5 ta (otliq) diviziya tuzildi.

Bundan tashqari O’zbekistonda madofaa jamg’armalari uchun mablag’ to’plash tashkil qilindi. Urushning dastlabki kunlaridayoq bu jamg’armalarga respublika aholisining 30 mln so’m mablag’i tushdi.

Shunday qilib, urushning dastlabki davridayoq O’zbekistonda xalq xo’jaligi harbiy izga o’tkazildi, milliondan ortiq kishi harbiy xizmatga chaqirildi. Butun xalq, barcha moddiy va ma’naviy boyliklar fashizmga qarshi kurashga safarbar qilindi.

Sovet ittifoqi g’arbidagi ko’pgina katta sanoat va qishloq xo’jaligi rayonlarining fashistlar tomonidan bosib olinganligi mamlakat xalq xo’jaligini og’ir ahvolga solib qo’ydi. Chunki bu hududlarda SSSR aholisining 40% i yashar, temirning 68% i, po’latning 58% i, alyuminiyning 60% i, ko’mirning 63% i, bug’doyning 38% ini shu yerlar berar edi. Mudofaa ahamiyatiga ega bo’lgan og’ir sanoat korxonalarining katta qismi g’arbiy hududlarda joylashgan edi. Urush boshidagi bunday katta yo’qotishning o’rnini qoplash va dushman ustidan g’alabani ta’minlaydigan sanoat ishlab chiqarishini yo’lga qo’yish o’sha davrdagi dolzarb vazifa bo’lib qolgan yedi. Bu vazifani bajarish uchun urush boshida amalga oshirilgan tadbirlar haqida ma’ruzamiz boshida aytib o’tgan edik. 1941 yilning yoziga kelib xalq xo’jaligini qayta qurib, uni harbiy izga o’tkazish O’zbekistonda asosan oxiriga yetkazilgan edi. 1942 yili yalpi sanoat mahsulotini ishlab chiqarish ikki barobar ko’paydi, 1943 yilda esa sanoatning respublika xalq xo’jaligidagi salmog’i 75% gacha ortdi. Harbiy ishlab chiqarish quvvatlarini oshirib borish zaruratlari sanoat qurilishini tobora ko’paytirishni talab qilar yedi. O’zbekistondagi industrial rivojlanish elektr energiya ishlab chiqarishni keskin ravishda oshirishni talab qildi. Elektr stansiyalar qurilishiga 1941 yilda 1 mlrd so’m ajratilgan bo’lsada, mablag’ yetishmasligi sababli qurilish ishlari hashar yo’li bilan amalga oshirildi. Hammasi bo’lib yetti yirik elektrostansiyasi, jumladan Salor va Farhod GESlari barpo yetildi.

Shu yillardagi O’zbekiston og’ir sanoati rivojlanishining asosiy yo’nalishlari energetika, mashinasozlikdan tashqari qora va rangli metallurgiya, ko’mir bazasini vujudga keltirish, kimyo sanoati tarmoqlarini yuksaltirishdan iborat bo’ldi. Respublika sanoat qurilishi maydonchasiga aylandi. Bekobodda metallurgiya zavodi, Lyangarda molibden fabrikasi qurilib, Chirchiq elektrokimyo kombinatining ikkinchi navbati ishga tushirildi. Respublikada urush yillari hammasi bo’lib 280 ta yangi sanoat korxonalari barpo yetildi. Toshkent mamlakatning eng yirik sanoat markazlaridan biriga aylandi. Shu davr mobaynida respublika sanoati quvvati 2 marta, neft ishlab chiqarish 4 marta, ko’mir ishlab chiqarish 30 marta, ximiya sanoati 7,5 barobar, mashinasozlik 13,4 marta, metallni qayta ishlash 4,5 marta ko’paydi. Respublikada sanoatni yuksaltirish sohasida amalga oshirilgan tadbirlarning barchasi ma’muriy – buyruqbozlik usulini qo’llash yo’li bilan bajarildi. Mavjud imkoniyatlar, resurslar kishilarning jismoniy-ruhiy holati hisobga olinmasligi oddiy holat edi. Odamlar holdan to’yguncha ishlashga majbur qilinar edi. Lekin hamma ham haddan tashqari zo’riqib ishlashga bardosh berolmasdi, ba’zilar holdan toyib halok bo’lishardi. Uzoq masofalardan ishga qatnovchilar uchun transport yo’q yedi. Kiyim-bosh, poyabzal yetishmasdi, iste’mol qilinadigan oziq-ovqat ham bir holatda edi. Sanoat ob’yektlari majburiy ravishda ishga tushirildi, sexlardagi stanoklar, devorlarni tiklash bilan bir vaqtda o’rnatildi, hatto tomi yo’q binolarda ham mahsulotlar ishlab chiqarildi, havo esa nihoyatda sovuq edi, malakali ishchilar o’rnida endigina o’qishni tamomlagan o’smirlar va xotin-qizlar ishlardi, ishlab chiqarish sifati talab darajasida bo’lmasdi. Ochlik va nihoyatda charchab-toliqishdan sillasi qurishiga qaramasdan sanoat xodimlari frontni qurol-yarog’, jangovor texnika, moddiy resurslar bilan ta’minlash uchun bor imkoniyatlarini ishga solardilar.

SSSR Germaniya ustidan qurollanish poygasida yutib chiqqanligida mamlakat mehnatkashlarining, jumladan o’zbekistonliklarning fidokorona mehnati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’ldi. O’zbekiston sanoati urush davomida frontga 2100 ta samolyot, 17342 ta aviamotor, 2318 ming dona aviabomba, 17100 ta minomyot, 4500 birlikdan iborat minalarni yo’q qiluvchi qurol, 60 mingga yaqin harbiy kimyoviy apparatura, 22 mln dona mina va 500 ming dona snaryad, 3 mln radiolampa, 300 mingta parashyut 5 ta bronepoyezd, 18 ta sanitar poyezdi, 2200 ta ko’chma oshxona 7518,8 mingta gimnasterka, 2636,7 mingta paxtali nimcha, 2861,5 mingta armiya etigi yetkazib berdilar.

Fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g’alabada O’zbekiston qishloq xo’jaligi mehnatkashlarining ham katta hissalari bor. Qishloq xo’jaligi oldida front va front ortini oziq-ovqat mahsulotlari bilan, sanoatni xom ashyo bilan yetarli darajada ta’minlashdek g’oyat qiyin vazifa turar edi. Buning uchun agrar ishlab chiqarishni g’oyat qisqa muddat ichida, butun xalq xo’jaligi kabi, harbiy izga o’tkazish, qishloqdagi barcha moddiy resurslarni safarbar etish, texnika ekinlari, don, kartoshka va sabzavotlar ekishni ko’paytirish, chorvachilik mahsuldorligini, qishloq xo’jalik ishlab chiqarish samaradorligini oshirish lozim edi. Bu vazifalarni hal qilish bir qator omillar tufayli murakkablashib ketgan edi. Birinchidan, shu davrga kelib markaz olib borgan siyosat natijasida paxta yakka hokimligi qaror topganligi qishloq xo’jaligi boshqa sohalarining rivojlanishini birmuncha qiyinlashtirdi. Chunki ajdodlar to’plagan tajriba unutila boshlagan edi. Buning ustiga Markaz O’zbekiston oldiga oziq-ovqat bilan ta’minlash vazifasini qo’yarkan, paxta maydonlarini kamaytirmaslikni ham talab qildi. Chunki paxta mudofaa sanoati uchun g’oyat muhim xom ashyo hisoblanar edi.

Ikkinchidan, butun mamlakat miqyosida sanoat harbiy izga ko’chirilganligi sababli, traktorlar, seyalkalar, yuk mashinalari va boshqa uskunalar bilan qishloq xo’jaligini ta’minlash to’xtatildi. Yonilg’i, ehtiyot qismlar olib kelinishi keskin kamaytirildi. Natijada agrar sohaning moddiy texnika bazasi zaiflashdi qo’l mehnatining ulushi oshdi va ot ulov bilan bajariladigan ishlar hajmi ko’paydi. Uchinchidan, malakali kadrlar va qishloq aholisining mehnatga yaroqli asosiy qismi frontga safarbar etildi. Bundan tashqari 155 mingdan ortiq o’zbekistonliklar mehnat batalonlariga jalb qilindilar. Buning oqibatida 1945 yilga kelib qishloqdagi mehnatkash dehqonlar soni 40% ga kamaydi. Ayniqsa mexanizatorlar soni keskin qisqardi. Ularning soni urush boshida 27888 kishini tashkil qilgan bo’lsa, 1942 yilga kelib 2775 kishiga tushib qoldi. Ishlab chiqarishga xotin-qizlar, keksalar, o’smirlar jalb qilindi. Mehnat intizomini mustahkamlashga qaratilgan haddan ziyod keskin choralar ko’rildi. Rejalashtirilgan mehnat kunini bajarmaganlar sudga berilar yedi. Biroq, qishloq mehnatkashlarining tabiati bunday qattiq choralarni talab qilmas edi. Ular, qalb amri, or-nomus dav’ati bilan frontga umumxalq yordamini ko’rsatish harakatiga qo’shildilar. Paxta tayyorlash rejasi 1941 yilda 1940 yildagiga nisbatan 45 kun oldin bajarildi va davlatga 1,6 mln tonna paxta topshirildi. G’alla va boshqa oziq-ovqat ekinlarini ekishni kengaytirish zarurati yangi yer maydonlarini o’zlashtirishni talab qildi. 1941 yilning bahoridayoq 220,5 ming gektar yangi hosildor yerlar o’zlashtirildi.

Respublika irrigatsiya qurilishi yuksak sur’atlar bilan davom etdi. Shimoliy Farg’ona, Shimoliy Toshkent, Yuqori Chirchiq, So’x-Shohimardon, Uchqo’rg’on kanallari, Rudasoy, Kosonsoy suv omborlari qurildi. Natijada faqat 1942-1943 yillar mobaynida 546 ming gektar yer o’zlashtirildi. Respublikada qand lavlagi, zig’ir, kanop, makkajo’xori, kunjut kabi ekinlar ekishga e’tibor kuchaydi. Respublika SSSR da yetishtirilayotgan qand lavlagining 25 % ini ishlab chiqara boshladi. Qishloq xo’jaligi ekin maydonlari strukturasi ham birmuncha o’zgardi. Urushgacha ekin maydonlarining 90 % ida paxta ekilgan bo’lsa, urush yillarida bu ko’rsatkich ancha kamaydi. Masalan, Farg’ona viloyatida paxta maydoni 51 % ga tushirildi.

Urushga safarbar qilingan O’zbekistonlik jangchilarning umumiy tarkibidan 263005 kishi halok bo’lgan, 132670 kishi bedarak yo’qolgan, 60452 vatandoshimiz nogiron bo’lib qolgan. Bu raqamlar bosqinchilarga qarshi jang qilgan o’zbekistonliklarning 27,6%i qurbon bo’lganligidan yoki bedarak yo’qolganligidan dalolat beradi. Urushga safarbar qilinganlarning bunchalik katta qismining yo’qotilishi ko’p jihatdan kommunistik rahbariyat, avvalo Stalinning yo’l qo’ygan jinoiy xato, kamchiliklari oqibatida sodir bo’ldi. Birinchidan, armiyadagi ommaviy qatag’onlar sovet qurolli kuchlarining jangovar qobiliyatiga halokatli zarbalar bergan edi. Faqat 1937 yilning mayidan sentyabrigacha 40 mingga yaqin polk, diviziya, korpus, brigada, harbiy okruglarga qo’mondonlik qilayotgan, shtablarga rahbarlik qilayotgan zobitlar qatag’on qilingan yedi. Natijada qo’mondonlik tarkibining kasbiy tayyorgarligi darajasi nihoyatda pasayib ketgan edi va buning oqibatida urush boshida katta qurbonlar berilgan yedi. Qatag’onlar keyingi yillarda ham davom ettirildi. Hatto 1941 yilda urush boshlangandan keyin ham bir guruh tajribali diviziya, korpus, armiya va front qo’mondonlari qamoqqa olinib otib tashlangan edilar.

1942-1943 yillar davomida o’zbek jangchilari Don daryosi bo’yidagi, Stalingrad ostonalaridagi va Kursk yonidagi janglarda ishtirok etdilar. Masalan, Stalingrad uchun bo’lgan janglarda minamyotchilar rotasi komandiri M. Rustamov avgust oyida ikki hafta ichida 150 ta soldat va zobitni qirib tashladi va 20 ta yuk mashinasini yakson qildi. 1943 yil iyulida Oryol yaqinidagi Zolotaryovka qishlog’i uchun bo’lgan jangda farg’onalik Ahmadjon Shukurov 110 nafar fashistni yo’q qilib, 15 tasini asir oldi. Bu jasorati uchun unga Qahramon unvoni berildi. Dnepr uchun olib borilgan janglarda esa qahramonlik ko’rsatgani uchun 26 o’zbek yigitiga Qahramon unvoni berildi.

O’zbekiston vakillari partizanlar harakatida ham fidoiylik bilan ishtirok etdilar. Qahramon unvoni bilan taqdirlangan Mamadali Topiboldiyev nomi Belorussiyada juda mashhur. U 67 ta dushman soldat va zobitni yo’q qilib, 180 tasini asirga olgan edi.

Mutaxassislarning fikriga ko’ra Yugoslaviyadagi harbiy va partizan tuzilmalarida 6100 ta sovet fuqarosi qatnashgan. Ularning 260 tasi o’zbekistonliklar edi. Yevropani fashistlar zulmidan qutqarish uchun bo’lgan janglarda ham o’zbekistonliklar katta jasorat ko’rsatishgan. 1945 yil aprelida Kenigsberg shahrini qo’lga kiritishdagi ishtiroki uchun 5140 o’zbekistonlik jangchiga jangovar orden va medallar berildi. Gdansk shahri uchun bo’lgan janglarda birinchi o’zbek generali Sobir Rahimov qahramonlarcha halok bo’ldi. Ikkinchi jahon urushi yillarida mardlik va jasorat ko’rsatgani uchun 110 ming o’zbekistonlik jangchi orden va medallar bilan mukofatlandi, 338 kishiga Qahramon unvoni berildi, 82 nafar jangchi uchala darajali shuhrat ordeniga sazovor bo’ldi. Afsuski Stalincha rahbariyat Vatan himoyachilarining barchasiga birday iltifot ko’rsatmadi. O’n minglab mard jangchilar hech bir gunohsiz taxqirlash va xo’rlashlarga duchor bo’ldilar. Qizil armiya jangchilarining anchagina qismi urushning boshlang’ich davrida asirga tushib qolgan edi. Ayrim ma’lumotlarga ko’ra asirga tushganlarning umumiy soni 6,2 mln kishini tashkil qilgan. Ulardan 4 mln kishi nemis konslagerlarida halok bo’lgan, 1 mln kishi turli «milliy» harbiy bo’linmalarga qo’shilgan, tirik qolgan 1 mln kishi esa nemis lagerlarini sovet lagerlari bilan almashtirishga majbur bœldilar. Fashistlar tomonidan tuzilgan «milliy» bo’linmalar orasida o’zbek, turkman, qozoq, qirg’iz va qoraqalpoq harbiy asirlaridan tashkil topgan «Turkiston legioni» ham bor edi. Lekin ular orasida dushman tomoniga ongli ravishda o’tgan va fashistlarga faol yordamlashishga qaror qilganlar salmog’i unchalik ko’p emas edi. Asosan, legionerlar frontga yuborishsa o’zimiz tomonga o’tib olamiz degan umid bilan yozilgan edilar.

Legionerlarga ijtimoiy siyosiy baho berish ham murakkabligicha qolmoqda. Bu masalani chuqur o’rganish va xolisona xulosa chiqarish tarixchi olimlar oldida turgan muhim vazifalarda biridir.

1945 yil Gitler Germaniyasiga qarshi olib borilgan urush g’alaba bilan yakunlandi. Urush maydonlarida o’zbekistonliklar to’kkan qon, yuz minglab berilgan qurbon bejiz ketmadi. Jahon fashizm vabosidan asrab qolindi.

Urush yillarida o’zbek ziyolilarining minglab namoyondalari frontga safarbar qilindi, mamlakat ichkarisida qolganlari o’zlarining fidokorona mehnatlari bilan fashistlar ustidan g’alaba qozonishga munosib hissa qo’shdilar.

Urushning birinchi kunlaridanoq O’zbekiston olimlari, oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlari professor o’qituvchilari xo’jalikni harbiy izga ko’chirib uni front ehtiyojlariga bo’ysuntirish bilan bog’liq muammolarni hal qilishga kirishdilar. Bu boradagi ilmiy va tashkiliy ishlarni muvofiqlashtirish, ularga rahbarlik qilish sobiq SSSR FA ning O’zbekiston filiali va keyinroq, 1943 yil 4 noyabrda uning asosida tashkil etilgan O’zbekiston Fanlar Akademiyasi zimmasiga tushdi. Bu akademiyaning birinchi prezidenti yetib T.N. Qori-Niyoziy saylandi. Respublika olimlari faoliyatidagi asosiy yo’nalishlardan biri mudofaa ahamiyatiga ega bo’lgan mahalliy hom-ashyoni o’rganish va o’zlashtirish, yangi resurslarni izlab topish va ulardan foydalanish, korxona va dehqonchilik xo’jaliklariga amaliy ilmiy-texnikaviy yordam ko’rsatishdan iborat edi. Masalan, O’rta Osiyo Industrial instituti va SAGU xodimlari Angren ko’miridan, kauchukli o’simlik va alinutlardan faollik bilan foydalanish yuzasidan tadqiqot ishlari olib bordilar. Agrar iqtisosdagi institutlarning olimlari hosildorlikni oshirish va yangi qishloq xo’jalik ekinlarini joriy qilish, chorvachilik mahsulotlarini ko’paytirish usullarini ishlab chiqdilar. Kimyogar olimlar kam uchraydigan materiallarning o’rnini bosuvchi va turli chiqindilardan qimmatbaho mahsulotlar ishlab chiqarish usullarini topdilar. Ishlab chiqarishni kengaytirish va hom ashyo manbalarini qidirib topish maqsadida geolog olimlar faqat 1943 yilning o’zida 35 ekspeditsiya tashkil qildilar. Matematika, fizika, mexanika, energetika olimlarning ilmiy izlanishlari metallni qayta ishlash, mashinasozlik va mudofaa sanoati boshqa tarmoqlarining rivojlanishini ta’minladi. O’zbekistonning ijtimoiy-gumanitar fanlari olimlari kommunistik mafkura doirasida bo’lsada fashizm mafkurasiga qarshi kurashga, gitlerchilarning bosqinchilik faoliyatini fosh qilishga, xalqimizning yuksak vatanparvarlik tuyg’ularini tarbiyalashga qaratilgan qator ilmiy-ommaviy asarlar yaratdilar.

Urush davrida SSSR ning g’arbiy hududlaridan ko’chirilib keltirilgan olimlar O’zbekiston olimlari bilan mustahkam aloqada ish olib bordilar. O’zbek olimlarining urush davridagi ilmiy izlanishlari front, aholi, xalq-xo’jaligi va g’alaba uchun beqiyos ahamiyatga ega bo’ldi. Urush davridagi katta qiyinchiliklarga qaramay respublika oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlari malakali kadrlar tayyorlash yuzasidagi o’z faoliyatlarini davom ettirdilar. Hammasi bo’lib 20 mingdan ortiq oliy va o’rta maxsus ma’lumotli mutaxassislar tayyorlandi. Qiyinchiliklarga qaramay oliy maktab rivojlanib bordi. 1945 yilga kelib oliy o’quv yurtlarning soni urushdan oldingi davrga nisbatan 3 taga ko’paydi. Urush umum ta’lim maktablarining faoliyatini g’oyat murakkablashtirib yubordi. O’qituvchilarning ancha qismi harbiy xizmatga chaqirilib, yuqori sinf o’quvchilarining ko’plari ishlab chiqarishga ketib qolishi oqibatida maktablar, o’qituvchi va o’quvchilarning soni birmuncha kamaydi. Bundan tashqari maktab binolarining bir qismi gospitallarga va harbiy mashq punktlarga aylantirilgan edi. Natijada faqat 1942-43 o’quv yilida 210 ta maktab faoliyati to’xtatildi. Maktablarni yoqilg’i, darsliklar, o’quv qurollari bilan ta’minlash juda ham qiyinlashdi. Lekin sharoit og’irligiga qaramay boshlang’ich va o’rta maktablarining asosiy qismi o’z faoliyatini to’xtatmadi, ularning tarmog’i, ta’lim tizimi saqlab qolindi.

Og’ir sinov yillarida fashizmga qarshi umumxalq kurashiga o’zbek adabiyoti va san’ati ham o’z hissasini qo’shdi. Shoir va yozuvchilar, dramaturg va publisistlar xalqni fashistlarga qarshi chuqur nafrat va g’alabaga so’zsiz ishonch ruhida tarbiyalaydigan yangi-yangi asarlar ustida ish olib bordilar. Oybekning “Yovga o’lim” she’ri, “Navoiy” romani, H.Olimjonning “O’lim bosqinchilarga”, G’.G’ulomning “Sen yetim yemassan”, “Men yahudiy” kabi asarlari jamoatchilikning yuksak bahosiga sazovar bo’ldi. Uyg’un, Islom shoir, M.Shayxzoda, S.Abdulla singari shoirlar ham harbiy lirikaning maydonga kelishida faol ishtirok yetdilar.

Yozuvchilar va shoirlar o’z asarlari qahramonlarning obrazlarini bevosita frontlarda bo’lib, jangchilar bilan uchrashib, birga yashab ularning qahramonliklarini ba’zan hayotlarini xavf ostida qoldirib bo’lsada, o’z ko’zlari bilan ko’rib, undan g’oyaviy ta’sirlanib yaratdilar. O’zbekistonga urush yillari ko’plab yozuvchilar, shoirlar, san’atkorlar ko’chirib keltirildi. Ular orasida nafaqat mamlakat miqyosida, balki butun dunyoga tanilgan A.Axmatova, Ya.Kolas, N.Pogodin, A.Tolstoy, V.Yan kabi yozuvchilar, shoirlar bor edi. O’zbek adiblari ular bilan hamkorlikda ko’plab kapital asarlar yaratdilar. “Biz yengamiz” almanaxi, “O’zbekistonlik shoirlar frontga” antalogiyasi shular jumlasidandir. Urush yillarida

o’zbek teatr san’ati ham katta hajmdagi vazifalarni bajardi. Bu davrda O’zbekistonda 35 ta mahalliy, 56 ta evakutasiya qilingan teatrlar ishladi. 1941 yilning iyulidan 1944 yilgacha ular 203 ta yangi postanovka qo’yib 13568 ta spektakl va konsert ko’rsatdilar. Urush yillarida respublika san’at xodimlari 30 dan ortiq konsert brigadalari tarkibida harakatdagi armiya qismlarida 35 mingdan ortiq konsert berdilar. Brigadalar tarkibida Tamaraxonim, H. Nosirova, S.Yeshonho’jayeva, M.Turg’unboyeva, A.Hidoyatov, O.Yoqubov, K.Zokirov, Sh.Burhonov va boshqa san’at arboblari bor edi. Urushdagi g’alabaga o’zbek kino, sirk san’atlari ustalari, rassomlar, kompozitorlar, haykaltaroshlar, matbuot xodimlari xalq qahramonligini tarannum yetuvchi, xalqimizni vatanparvarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashga hizmat qiluvchi asarlar bilan beqiyos hissa qo’shdilar.

Shunday qilib, urush davri o’zbek fani va madaniyati xalq va armiyani dushman ustidan erishilajak g’alabaga safarbar etish, xalqning ruhiy qudratini ro’yobga chiqarish, olamshumul tarixiy voqealarga oz bo’lsada ta’sir o’tkazishga qodir kuch ekanligini yorqin namoyish yetdi. Urushning og’ir yillarida o’zbek xalqining yuksak ma’naviy ahloqiy fazilatlari, uning insonparvarlik, baynalminalchilik, vatanparvarlik xususiyatlari namoyon bo’ldi. Umumiy ahvolning keskin yomonlashib, oziq-ovqat borasida qiyinchiliklar tug’ilganligiga, shaharlarda oziq-ovqat kartochka tizimi joriy qilinganligiga, sanoat mahsulotlarini taqsimlashning me’yorli tizimiga o’tilganligiga, aholi turmush darajasining keskin pasayganligiga qaramasdan o’zbek xalqi urushning ayanchli yillarida dushman vaqtincha bosib olgan hududlardagi aholiga do’stona bag’rini keng ochdi, o’z yurtidan ayrilgan quvg’inlarni, urush qurbonlarini qalb harorati bilan isitdi, ularni g’amxo’rlik va mehmondo’stlik bilan ko’nglini ko’tardi, qardosh xalqlarga iqtisodiyotni tiklashda va madaniy qurilishni yo’lga qo’yishda yordam berdi. Urush yillarida respublikaga bir milliondan ortiq kishi, shu jumladan, 200 ming bola keldi. Kelganlar turar joy bilan ta’minlanib, ishga joylashtirildi. O’zbekiston aholisi o’zi nochor ahvolda bo’lishiga qaramasdan o’z noni, kiyim-kechagi, turar joyini ko’chib kelganlar bilan birga baham ko’rdi.

Mudofaa jamg’armasi tuzish umumxalq harakatiga o’zbekistonliklar o’zlari muhtoj ekanligiga qaramasdan katta hissa qo’shdilar. 1941-1945 yillar davomida mudofaa jamg’armasiga respublika mehnatkashlari pul va davlat zayomi obligatsiyalari shaklida 650 mln so’mdan ziyod mablag’ topshirdilar. 22 mln so’mdan ortiq qimmatbaho buyumlar, 55 kg.ga yaqin qimmatbaho metallar topshirdilar. Ana shu mablag’larga 3 ta bronepoyezd, avia eskadrilya, tank kolonnalari va boshqa texnika qurilib, frontga jo’natildi. O’zbek xalqiga xos insonparvarlik fashistlardan ozod etilgan hududlarda xalq xo’jaligini tiklashda bergan yordamida o’z ifodasini topdi. 1943 yilda O’zbekiston kolxoz va sovxozlari ozod qilingan tumanlarga 1152 traktor, 25 ta kombayn, 1138 ta plug 379 ta seyalka va boshqa texnika jo’natdilar. O’zbekistonliklar tumanlardagi maktablar va boshqa sohalar uchun pul va moddiy vositalar, darsliklar va o’quv qo’llanmalari, kitoblar, oziq-ovqatlar, kiyim bosh, poyafal va shu kabilarni yetkazib berdilar.

Urush xalqlar o’rtasidagi do’stlikni, baynalminal birlikni mustahkamladi. Lekin Stalin boshchiligidagi rahbariyat urush yillarida milliy siyosatda kechirib bo’lmas zo’ravonlikni amalga oshirdi. 1941-1945 yillarda Volga bo’yi nemislari, qalmiqlar, chechenlar, ingushlar, qrim tatarlari, qorachoylar, balqarlar, mesxeti turklariga mansub bo’lganlar to’lasincha, qisman litov, latish, eston, polyak, yunonlar majburiy ravishda o’z ona yurtlaridan badarg’a qilindilar. Ularning umumiy soni 3 mln 226 ming kishidan ortiq edi. Ko’chirish ular uchun chinakam fojiaga aylandi. Ko’chirish vaqtida, maxsus posyolka va lagerlarda deyarli 200 ming chechen va ingush, 120 ming qalmiq (xalqning yarmi), 40 ming qorachoylik (millatning uchdan bir qismi), 20 ming balqar (millatning yarmi) halok bo’lgan edi. Stalin va uning atrofidagilar o’zlarining harakatlarini fashistlar okkupasiyasi davrida ayrim shaxs va guruhlarning xoinligi uchun berilgan jazo, sovet mamlakati xavfsizligini qo’riqlash deb bahona qildilar. Aslida bu zo’ravonlikdan ko’zlangan maqsad barcha milliy respublikalar aholisi ruhini tushirish, ularda qo’rquv hissini kuchaytirish yo’li bilan tuzumni mustahkamlashdan iborat edi. O’zbekistonga 150 mingdan ortiq qrim tatarlar, 175 ming chechen, 157 ming ingush, 4,5 ming balkar, armani va greklar ko’chirib keltirildi. Keyinchalik mesxeti turklar ham ko’chirib kelindi. Stalin ma’muriyati tomonidan ular “dushman sheriklari” deb e’lon qilinganligiga, majburiy-taqiqlovchi to’siqlar borligiga qaramay o’zbek xalqi ularga mehr-shafqat ko’rsatdi. Kelganlarga sharoitlar yaratib, uy, yer sotib olish va imorat qurish uchun qarz ajratildi, oziq-ovqat bilan yordam berildi.

Shunday qilib, o’zbek xalqining urush frontlaridagi jasorati, mamlakat ichkarisidagi fidokorona mehnati ikkinchi jahon urushi g’olibona tugallanishining bevosita tarkibiy qismi bo’ldi. Urushdan keyingi yillarda halok bo’lganlar xotirasini tiklash va qadrlash maqsadida «Xotira» kitoblari tuzildi. Bu xayrli ishga ayniqsa mustaqillik yillarida katta e’tibor berilmoqda. Poytaxtimiz Toshkentda Xotira maydoni va motamsaro ona yodgorlik majmuasi tiklandi. Viloyat markazlarida ham yodgorlik majmualari barpo etildi. Bu ishlarga boshchilik qilgan yurtboshimiz farmoni bilan 9 may «Xotira va qadrlash » kuni deb e’lon qilindi.