Ilonga tangachalar na hojat?

Ilonlar reptiliyalarga mansub, hamma reptiliyalar singari ularning terisi tangachali va quruh bo’ladi. Kaltakesaklar, alligatorlar, timsohlar, dengiz va quruqlik toshbaqalari ilonlar oilasiga mansubdir. Dunyoda ilonlarning 2000 dan ziyod turi bo’lib, ular: qutblar va ayrim orollardan tashqari yerda ham, yerostida ham, daraxtlar ustida va suvda ham, xullas, sayyoramizning har bir burchagida yashaydi. Ilgariroq aytganimizdek, ilonlarning oyog’i bo’lmaydi (piton va ko’zoynakli ilonlarning orha oyoqlari hqoldiqlari saqlanib qolgan), harakatlanishiga esa qornida o’rnashgan lappaklari (yoki tangachalari) yordam beradi. Ular anchagina keng, ilon bu lappaklarni shunday harakatga soladiki, ular yer ustidagi qandaydir g’adir-budurliklarga tiralib suriladi. Bir necha lappaklari bilan bir vaqtda surilar ekan, ilon harakatga tushadi. Barcha ilonlar, yoshi ham, qarisi ham, vaqti-vaqti bilan tullaydi. Hatto ko’zini qoplab turgan yupqa parda ham yangisi bilan almashinadi. Tullash jarayonida ilon terisi teskarisiga ag’dariladi. Ilon po’stini qandaydir gadir-budurlik yoki toshga ishqab tashlaydi. Ilonlar bir yilda bir necha marta tullaydi.