Lignit nima?

Olimlar tomonidan o’tkazilayotgan eng muhim tadqiqotlardan biri energiyaning yangi manbalarini qidirib topishdan iborat. Ular arzon va samarali energiya manbalarini kashf etmoqchilar, chunki tabiiy manbalar qachonlardir baribir tugaydi. Inson foydalanayotgan ko’mir yoqilg’ining eng muhim turi hisoblanadi. AQShda ko’mir yoqilgi resurslarining yarmini tashkil etadi. Keling, ko’mirning turli navlarini ko’rib chiqaylik. Ma’lum bo’lishicha, bir necha million yil davom etadigan bu jarayon hamma joyda ham bir xil mahsulot beravermaydi. Masalan, torf ko’mirning eng yoshi hisoblanadi. Bu — o’simlikdan tarkib topgan torfning yerda ko’mirlardan ko’ra kam turganini anglatadi. Torf yoqilg’ining qattiq turlari orasida eng arzonidir. Lignitni ba’zida kulrang toshko’mir ham deyishadi. U torfdan yosh jihatdan ancha katta va yoqilg’i sifatida yuqori baholanadi. Qattiq turdagi yoqilg’ilar orasida eng qimmati bitumli ko’mirdir. Eng so’nggisi antrasit toshko’mir bo’lib, eng qattig’i va yosh jihatdan eng kattasidir.