Mo’tamid’alalloh

Mo’tamid’alalloh-Alloh taologa suyanuvchi. U Zotning madadi va yordamidan umid qiluvchi