Noradrenalin

Noradrenalin – neyromediator. Qon tomirlarni toraytirishda kuchli ta’sir qiladi.