Ogahiy

Ogahiy (taxallusi; to’liq ism- sharifi Muhammadrizo Erniyozbek o’g’li) (1809.17.12, Xiva yaqinidagi Qiyot qishlog’i — 1874.14.12) — shoir, tarixchi, tarjimon. Mirob oilasida tug’ilgan. Xiva madrasalarida tahsil ko’rgan. Arab, fors, turk tillarini puxta egallagan. Xorazmning mashhur shoir va olimlari, adabiyot muxlislarining suhbatlarida ishtirok etgan. Sharq klassiklari asarlari, ayniqsa, Navoiy ijodini qunt bilan o’rgangan. 1829 yilda amakisi va ustozi Munis vafot etgach, Xiva xoni Olloqulixon (1825-42) Ogahiyni Munisning o’rniga mirob etib tayinlagan. Shu davrdan e’tiboran Ogahiy xalq hayoti va saroy ishlari b-n shug’ullangan. Qizg’in ijtimoiy-siyosiy mehnat bilan mashg’ul bir paytda otdan yiqilib, oyog’i «shakarlang» (shol) bo’lib qolgan (1845). 1857 yildan miroblik vazifasidan iste’fo bergan. Umrining oxirigacha moddiy muhtoj, g’amgin, kasalmand ahvolda kun kechirgan. Ogahiy xalqorasida ko’proq lirik shoir sifatida mashhur. Umrining oxirgi yillarida tuzgan lirik kulliyoti — «ta’viz ul-oshiqin» («Oshiqlar tumori», 1872) bizgacha to’la yetib kelgan. Devon an’anaviy tartibda tuzilgan, 470 g’azal, 3 mustazod, 89 muxammas, 5 musaddas, 2 murabba, 4 musamman, 4 tarje’band, 7 qit’a, 80 ruboiy, 10 tuyuq, 1 mulamma, 4 chis-ton, 2 muammo, 4 masnaviy, 1 bahri tavil, 1 Munojot, 1 oshiq va ma’shuq savol-javobi, 20 ta’rix, 19 qasida — jami 18000 misradan iborat. Devonga «Ash’ori forsiy» nomi bilan Ogahiyning fors tilidagi 1300 misra she’ri ham kiritilgan. Devondagi asarlar mazmun-mundarijasi markazida ishq mavzui turadi. Ogahiy ijodining mavzu doirasi keng. Ammo u qaysi mavzuga murojaat qilmasin, ishqni chetlab o’tolmaydi. Ishq uning qalamida mavzuni yoritishda, g’oyani ilgari surishda asosiy badiiy vosita; she’riyatida ishq — iymon, e’tiqod, Vatan, zakovat timsoli kabi lirik qahramonning o’y-kechinmalari, faoliyati, dunyoqarashini harakatlantiruvchi kuch. Ogahiy devonida zamon va zamondoshlari tasviri ham katta o’rin egallagan. Shoir o’zi yashab ijod etgan murakkab davrni mahorat bilan badiiy umumlashtirganda, zamon va uning ahliga munosabat bildirganda, baqo berganda, insonparvarlik, xalqparvarlik nuqtai nazaridan yondashgan. Ogahiy janr imkoniyatlariga ijodiy yondashib, ularni takomillashtirgan: o’zigacha bo’lgan 7-8, 10-12 baytli g’azal yozish tartibini 23 baytgacha yetkazgan, mustazod janrining qo’sh orttirma misrali yangi shaklini kashf etgan: Ey yor, sango ushbu jahon bog’i aro gul bir oshiqi hayron, diydoriga shaydo, Bir shuyftadur kokili mushkulinga sumbul ham holi parishon, ham boshida savdo. Shoir aruzning juda ko’p bahrlaridan foydalangan. Uning g’azallari «Shashmaqom»ning hamma kuylariga tushadi, Xorazm xalq ohanglariga mos keladi. Ogahiy «Riyoz uddavla» («saltanat bog’lari», 1844), «Zubdat uttavorix» («tarixlar qaymog’i», 1845 — 46), «Jome’ ul-Voqeoti sultoniy» («Sultonlik voqealarini jamlovchi», 1857), «Gulshani davlat» («Davlat gulshani», 1865), «Shohidi Iqbol» («Iqbol guvohi», 1872) va boshqa tarixiy asarlarida Olloqulixon, Rahimqulixon (1843-46), Muhammad Aminxon (1846 — 55), Sayid Muhammadxon (1856-64), Muhammad Rahim II (1864-1910) hukmronligi davrida Xorazmda yashagan o’zbek, turkman, qoraqalpoq, qozoq xalqlarining tarixi, madaniy va ijtimoiy hayoti, Xiva xonligining boshqa xonliklar bilan munosabati va boshqa tarixiy voqealar aks etgan. Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug’orilgan g’oyalari xon va shoir Feruzning siyosiy-ma’rifiy tarbiyasiga ta’sir qilgan. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga, yirik tarixiy shaxslarga bag’ishlab qasidalar yozgan. Ogahiyning «Qasidai nasihat» asari Feruzga bag’ishlangan. U o’z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo’l-yo’riqlarini ko’rsatadi, mamlakat va xalqni adolat bilan idora etish yo’llarini belgilab beradi. Qasida masnaviy janrida yozilgan bo’lib, unda shoirning siyosiy-ma’rifiy qarashlari yorqin aks etgan. Ogahiy fikricha, har qanday davlat boshlig’i hokimiyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy fazilatlarga ega bo’lishi lozim. Podshoh himmatli, shijoatli, adolatli, g’ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli, kambag’alparvar bo’lishi zarur. Hukmdor shu fazilatlarga ega bo’lsa, uning hokimiyati kamol topadi, mamlakati farovon bo’ladi, degan fikrni ilgari suradi. Ogahiy davlatni boshqarishning yo’llarini ham ko’rsatib o’tgan. Shoirning fikricha, shoh shariat ahkomlariga qattiq amal qilmog’i lozim. U aysh-ishratdan, fitna va g’iybatdan, g’aflatdan, yal-qovliqdan, zulm-razolatdan, chaqimchilikdan, mol- parastlikdan uzoq bo’lishi kerak. Feruz Ogahiyning davlatni boshqarish to’g’risidagi maslahatlariga quloq tutgan, uning hikmatli baytlarini marmar toshlarga yozdirib, arzxonalarga qo’ydirgan, ko’p ezgu ishlarni amalga oshirgan. Shu bois ham Ogahiy tarixiy asarlari badiiy Nasr sifatida hamda 19-asr Xorazm voqeligini haqqoniy aks ettiruvchi Nodir tarixiy hujjatlar sifatida qimmatlidir. Ogahiy «Ravzat US-safo» (Mirxond), «tarixi Jahonkushoyi Nodiriy» (Muhammad Maxdiy Astrobodiy), «Badoe’ul-vaqoe'» (Z. Vosifiy), «Miftoh ut-tolibin» (Mahmud binni Shayx Ali G’ijduvoniy), «Tabaqoti Akbarshohiy» (Muhammad Muqim Hirotiy), «Tazkirai Muqimxoniy» (Muhammad Yusuf Munshiy), «Ravzat Us-safoyi Nosiriy» (Rizoqulixon hidoyat), «axloqi Muhsiniy» (Koshifip), «Qobusnoma», «Zubdat ul-hikoyot», «sharhi Daloil ul- hayrat» (Muhammad voris), «Guliston» (Sa’diy), «Yusuf va Zulayho» (Jomiy), «Shoh va gado» (Hiloliy), «Haft paykar» (Nizomiy) va boshqa tarixiy-badiiy asarlarni fors tilidan o’zbekchaga tarjima qilgan. Ogahiy «Haft paykar»ni nasriy yo’l bilan, «Guliston»ni qisqartirib, keng kitobxonlarga tushunarli qilib tarjima etgan. «Yusuf va Zulayho» hamda «Shoh va gado» dostonlarini esa baytma-bayt tarjima qilib (kirish qismidan tashqari), aniq ijodiy tarjima namunasini yaratgan. «Miftoh ut-tolibin» (inv. №8473), «Ravzat Us-safoyi nosiriy» (D-125), «Tabaqoti Akbarshohiy» (TNS—106), «Tazkirai Muqimxoniy» (TNS—105), «Firdavs ul-Iqbol» (S— 571), «shohidi Iqbol» (S—572), «Yusuf va Zulayho» (TNS—117), «Ta’viz ul- oshiqin» asarlarining qo’lyozma nusxalari Toshkent, Dushanba va Sankt-Peterburgda saqlanadi. «Zafarnoma» (Ali Yazdiy), «Bahoriston», «Salomon va ibsol» (Jomiy), «Hasht behisht» (Xusrav Dexlaviy) asarlarining Ogahiy tarjimasi hanuzgacha topilmagan. «Ta’viz ul-oshiqin» Xivada toshbosmada nashr etilgan (1905-09). O’zbekistonda ko’chalar, maktablar, Xorazm viloyati musiqali drama va komediya teatri, istirohat bog’i va boshqa muassasalarga Ogahiy nomi berilgan. Qiyot qishlog’ida Ogahiy bog’i tashkil etilib, shoirning uy- muzeyi ochilgan; muzey oldida o.ga haykal o’rnatilgan. As: Ta’viz ul-oshiqin, T., 1960; Asarlar [6-jildli], T., 1971-80; Ishq ahlining tumori. Tanlangan asarlar, T., 1999. Ad.: Munirov Q., Ogahiy ilmiy va adabiy faoliyati, T, 1959; Zohidov V., o’zbek adabiyoti tarixidan, T., 1961; Majidiy P., Ogahiy lirikasi, T., 1963; Abdullaev V., o’zbek adabiyoti tarixi, 2-nashr, 2-kitob, T., 1967; O’zbek adabiyoti tarixi [5 jildli], 4-j., T., 1978; Abdug’afurov A., Muhammad Rizo Ogahiy, T., 1999; ma’navi-yat yulduzlari, T., 2001. Nusrat Jumayev.