Podarjlar nima?

Podarjlar na yaxshi yura oladi, na sakray oladi. Kun bo’yi daraxtdan tushmaydi va novdalarda mudrab o’tiradi. Qorong’ilik quyuqlashishi bilan podarjlar ovga chiqadi, havoda aylanib, hasharotlar bilan oziqlanadi. Shu bois bu qushlar tungi qushlar deb ataladi. Bilamizki, qanotlilar, asosan, tongda va kunduzi sayraydi, ular esa tunda va kutilmaganda sayraydi. Podarjlarning ayrim turlari jarangli ovoz chiqarib, tunda zavq bilan sayraydi. Boshqalarining ovozi juda yoqimsiz. Bu qushlarning quloqni qoqadigan sayrog’ini eshitib qolsangiz, qorong’i o’rmonda qo’rqib ketishingiz hech gap emas.