Polimorf genlar

Polimorf genlar – tashqi ko’rinishdan bir xil ta’sir qilish xususiyatiga ega bo’lgan noallel genlar.