Polivoltin

Polivoltin – Sernasl, seravlod – bir yil davomida bir necha avlod bегuvchi organizm.