Promotor

Promotor – operondan oldinda joylashgan triplet guruhlaridan biri bо’lib, RNK va DNK sintezini katalizlovchi RNK-polimeraza bilan birikish xususiyatiga ega.