“Qirqoyoq” o’z nomini qayerdan olgan?

Bog’da biron bir toshni ko’targaningda, uning tagidan kulchadek bo’lib tizilgan va ko’plab panjalari bilan tiraqaylab qochayotgan kapalak qurtini ko’rib qolasan. Qirqoyoqlarning 21 ta kulchasining har birida ikkitadan panja mavjud. Demak, ularning soni 42 ta. Qirqoyoqning bog’larga foydasi katta. U zararli hasharotlarning kushandasi. Fransiya janubida va tropik mamlakatlarda qirqoyoqning avloddoshi — skolopendra yashaydi. U nafaqat zararli, balki xavfli va zaharli hamdir.