Qomg’oq o’simligi

Qomg’oq o’simligi, sho’rak o’simligi – cho’l vа dashtlarning o’tsimon o’simligi. Pishib yetilish davrida yumaloq sharsirnon shaklga ega bo’ladi уа poyaning asos qisrni osonlik bilan uzilib, shamol yordamida uzoq masofaga ko’chirilishi mumkin.