Rigel, Orionrsi

Rigel, Orionrsi — Orion yulduzlar turkumidagi eng yorug’ yulduz. Osmondagi eng yorqin yulduzlardan biri. Vizual (ko’rinma) yulduz kattaligi 0,1 ga teng. Rigel Quyoshdan 330 parsek uzoqlikda joylashgan, yorqinligi Quyosh yorqinligidan 81 ming marta katta. Rigel vizual qo’shaloq yulduz, uning yo’ldoshi 7 ko’rinma yulduz kattalikda yulduzdan 10FF masofada joylashgan.