Rod

Rod – Turkum (botanikada), urug’ (zoologiyada) – tuгlarni birlashtiruvchi sistematik kategoriya. Bir tuгkum o’nlab, yuzlab, hatto minglab turlarni o’z ichiga oladi, shuningdek, faqat bitta turdan tashkil topgan turkumlar ham mavjud.