Salomatlik to’g’risida

Abu Ali Ibn Sino. «Tib qonunlari» 1-qism
Abu Ali Ibn Sino. «Tib qonunlari» 2-qism
Abu Ali Ibn Sino. «Tib qonunlari» 3-qism
Abu Ali Ibn Sino. «Tib qonunlari» 4-qism