Samolyotda nega gazlangan ichimlik ichish mumkin emas?

Samolyot salonida atmosfera bosimi yerdagiga qaraganda ancha past bo’ladi. Shu sababga ko’ra uchish paytida gaz to’planishi mumkin bo’lgan a’zolardagi (masalan, ichakda) gaz hajmi ortishi va ichaklar cho’zilishi mumkin.

Agar sayohatchi gaz hosil bo’lishini kuchaytiradigan mahsulot va ichimliklarni ichsa, ichakdagi noqulaylik kuchayadi. Shunday ekan, samolyotda limonad va boshqa gazlangan ichimliklarni ichishga berilmaslik kerak.