Saqoqush baliqni qanday tutadi?

Saqoqushlar baliqni tumshug’i bilan tutadilar va uni og’zining pastki qismidagi katta xaltasiga joylaydi. Saqoqushlar mana shu tartibda anchagina baliq tutadilar. Xalta to’lgan payti uning ichidagi suv to’kilib ketadi va saqoqushlar hamma baliqni bir galdayoq paqqos tushiradi.