Savatcha

Savatcha – bir qancha gullar kengaygan gulo’ringa joylashgan to’pgul. Asosan murakkabguldoshlarga xos.