Shohsuvor

Shohsuvor-ot minishning mohiri, mohir chavandoz; otliq