Sklerenxima

Sklerenxima – o’simliklarning mustahkam va tarang tolalardan iborat mexanik to’qimasi.