Slyabing

Slyabing (inglizcha slab) yirik (45 tonnagacha) po’lat quymalardan slyab ishlab chiqariladigan prokat stani. Slyabing jihozlarining tarkibi va joylashtirilishi blumingnmkilan farq qiladi: Slyabingda vertikal valli kletlar (kataklar) ham bo’ladi. Ikki kletli universal Slyabing ko’proq ishlatiladi. Birinchi kleti ikkita gorizontal valdan, ikkinchisi ikkita vertikal valdan iborat. Vallarni o’zgarmas tok bilan ishlaydigan uchta Reversiv elektr dvigatel harakatlantiradi.