So’limbibi

So’limbibi-pok, ozoda hamda baland martabali qiz