Stеrilizаtsiуа

Stеrilizаtsiуа, tozalash – turli moddalar, narsalar, asbob-uskunalar, oziq-ovqat mahsulotlarini tirik mikroorganizmlardan butunlay tozalash. Yuqori harorat уа bosim yordamida amalga oshiriladi.