Stеrillik

Stеrillik – organizmda, ma’lum jismda yoki muhitda mikroorganizmlarning bo’lmasligi.