Stearin

Stearin – qattiq yuqori molekular yog’ kislotalar aralashmasi (asosan stearin уа palmitin kislotalar). Науvоn yog’laridan olinadi.