Stenobiontlar

Stenobiontlar – yashashi uchun ma’lum shart-sharoitlar (namlik, bosim, harorat)ning nisbatan doimiy bo’lishini qat’iy talab qiluvchi organizmlar. Masalan, suv ayg’iri (bеgemot).